img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Dette må du vite om stengingen av E18
Når E18 stenger 21. april mellom Kjørholt og Rugtvedt i Telemark, vil all ordinær tungtrafikk kunne kjøre omkjøringsvegen over Breviksbrua og rv. 354.

alt

Mandag kveld ble det bestemt at rekkverket som skiller kjøretøyene fra de myke trafikantene på brua skal fjernes midlertidig.

Som erstatning for rekkverket blir det satt opp et sikringsgjerde for å skille de myke trafikantene fra kjøretøyene. Rekkverket vil bli satt tilbake når omkjøringsperioden er over.

– Området for gående og syklende blir da smalere enn i dag, men det tilpasses så godt som mulig for å sikre de myke trafikantene. Med to sentriske felt over brua vil all tungtrafikk kunne benytte denne omkjøringsvegen, sier regionvegsjef Kjell Inge Davik.

Veien blir stengt mellom Kjørholt i Porsgrunn og Rugtvedt i Bamble.

Omfattende arbeid
Beslutningen ble tatt etter at Statens vegvesen inviterte en rekke aktører innen transport og ordførerne i Grenland i tillegg til Telemark fylke.

Arbeidet som skal utføres, er svært omfattende, derfor blir også stengningen langvarig. Åpning er forventet sommeren 2018. Både Kjørholttunnelen (2 219 meter) og Bambletunnelen (765 meter) skal gjennom en omfattende rehabilitering som er nødvendig for sikkerheten. I tillegg skal det sprenges nye tunnelløp til ny firefelts E18 Langangen – Dørdal ved siden av dagens tunneler.

Alt arbeidet utføres av Nye Veier AS, mens det er Statens vegvesen som har ansvaret for omkjøringsvegnettet. Det er allerede gjennomført en rekke tiltak for å gjøre omkjøringsvegnettet mer trafikksikkert og sette det i stand til å ta imot den ekstra trafikkbelastningen.

Godkjent for modulvogntog
E18 blir stengt mellom kryss 51 i nord og kryss 52 i sør. Omkjøringsvegen er rv.354. Omkjøringen er skiltet. For å unngå overbelastning på lokalvegnettet er det under bygging en egen av- og påkjøringsrampe på Rugtvedt, slik at trafikken blir ledet direkte til og fra E18 og Høgenheitunnelen.

På grunn av byggingen av denne rampen, vil Høgenheitunnelen bli stengt mellom 18. og 21. april. Tunnelen åpner igjen samtidig med at E18 stenger.

Det er noen restriksjoner på denne omkjøringsvegen. Største høyde på Høgenheitunnelen på rv. 354, er etter oppgraderingen 4,20 meter.

Rutinemessig er det gjennomført nye beregninger på Breviksbrua. Det er disse beregningene som viser at brua ikke ville tåle den ekstra belastning av tungtrafikken uten at kjørebanen blir lagt sentrisk. Med sentrisk kjøremønster vil den nå være klassifisert i BK 10/60, altså 10 tonns aksellast og 60 tonn totalvekt.

Omkjøringsvegen er godkjent for modulvogntog.

Begrensninger
Kjøretøy som ikke kan kjøre over Breviksbrua må bruke omkjøringsvegen om fv. 353 og fv.356. Dette kan også være en alternativ rute. Avkjøring på E18 fra sør, blir da kryss 52. Fra nord blir det avkjøring i kryss 50 på E18, her er det også en høydebegrensning på 4,40 meter. Denne omkjøringsvegen er ikke tillatt for modulvogn i noen retning.

For trafikk som kjører over lange strekninger, er det også en alternativ rute. Fra sør kan trafikken svinge av E18 og inn på fv. 38 i kryss 55 ved Kragerø. Herfra følges fv. 38 til kryss med fv. 356 til Porsgrunn og derfra enten ut på E18 eller videre på fv.32 til kryss 30 ved Island i Vestfold.

KART: Her går omkjøringsveiene. Omkjøringen er rv.354. Kjøretøy høyere enn 4,20 må kjøre omkjøringsvegen fv.353 og fv.356. Alternativ rute for langveisfarende er avkjøring til fv.38 ved kryss 55 til kryss 30 ved Island i Vestfold.

pic

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1793 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 204 LASTEBILER TIL SALGS