img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Sterk transportplan for veisektoren
Regjeringen, som i dag har lagt fram meldingen om Nasjonal transportplan, varsler enda sterkere satsning på vei, bane og kystens infrastruktur de neste 12 årene.

alt

– Det er en meget positiv plan for veisektoren, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en presseuttalelse.

Han framholder at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen blant annet med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av NTP (2018-2023).

Prosjektene har en antatt kostnad på 100 milliarder kroner. NTP-meldingen varsler enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen i en kommentar til stortingsmeldingen.

Vedlikehold og fornying
I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå. Hovedtyngden av økningene kommer i årene etter 2024.

Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene.

Vegdirektøren understreker at Veivesenet skal være kostnadsbevisste.

Han påpeker at effektivisering i Statens vegvesen blir avgjørende for å nå målene som er satt i meldingen.

– Dette gjelder driften av egen organisasjon, så vel som utforming av prosjektene. Kjøretøyområdet leverer i større grad tjenester digitalt, og skal oppnå effektivisering, sier Gustavsen.

Teknologisk driv
NTP legger stor vekt på at teknologien vil ha en formende kraft i transportsektoren i årene som kommer. Utvikling av teknologi er en driver for redusere transportens CO2-utslipp og annen miljøpåvirkning.

– Vi vil få nullutslippskjøretøy i varetransport og busstransport. Førerstøttesystemer kan gi positive bidrag til trafikksikkerhet, men også gi bedre utnyttelse av vegkapasiteten. Statens vegvesen får en viktig rolle i å utvikle rammebetingelser for gode tjenester og innovasjon i transportsektoren. Det er en utfordring vi ser fram til, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Nullutslipps- og lavutslippsløsninger vil utvides fra personbiler til tyngre kjøretøy. Statens vegvesen skal selv lage en handlingsplan for å påskynde utviklingen mot fossilfrie anleggsplasser.

Savner lading
Miljøorganisasjonen Zero er fornøyde med at regjeringen og samarbeidspartiene har klare mål for innfasing av utslippsfrie kjøretøy: Nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være utslippsfrie etter 2025, og innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 % av nye langdistansebusser og 50 % av nye lastebiler også være nullutslipp.

Regjeringen setter også mål om at innen 2030 skal varedistribusjonen i de største bysentra tilnærmet være nullutslipp.

Men organisasjonen påpeker at NTP mangler planer og anslag for investeringer i ladeinfrastrukturen og hydrogenstasjonene som skal til for å nå målene.

– NTP må legge planer, ikke bare for asfalt, men også for lading. Regjeringen har laget en investeringsplan på 1.000 milliarder kroner for transportinvesteringer de neste årene, men de har ikke prioritert å legge inn noe til infrastrukturen som må på plass for å legge til rette for utslippsfri transport. Tilgang til lading langs hele veinettet i hele landet er helt sentralt for at folk skal skifte til elbil, sier leder Marius Holm.

 


toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1793 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 204 LASTEBILER TIL SALGS