- Endrer reglene for når bilen skal på EU-kontroll
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Endrer reglene for når bilen skal på EU-kontroll
I dag bestemmer det siste sifferet i bilens registreringsnummer hvilken måned kjøretøyet skal til EU-kontroll. Det blir det snart slutt på.

alt

Statens vegvesen legger i disse dager siste hånd på flere omfattende endringer i regelverket rundt Periodisk kjøretøykontroll (PKK) – ofte kalt «EU kontroll» på folkemunne.

De største endringene er det bilbransjen som vil merke, blant annet i form av nye krav til kompetanse og godkjenning for kontrollører, og strengere habilitetsregler.  

Noe av det du som kjøretøyeier må forholde deg til, er de nye fristene for når kontroll og etterkontroll må gjennomføres.

Velger tidspunkt selv
Fra 8. februar neste år er det nemlig ikke slik lenger at kontrollperioden styres av siste siffer i registreringsnummeret.

Det vil fortsatt være slik at en personbil må kontrolleres innen fire år etter førstegangs registrering i Norge. Deretter må bilen kontrolleres innen det har gått to nye år, og videre med to års intervallfrister.

Dagens ordning med et «kontrollvindu», hvor kontroll kan gjennomføres inntil fire måneder før kontrollmåned, fjernes. Denne erstattes med en mer fleksibel ordning hvor eier selv velger når kjøretøyet skal fremstilles til kontroll, så lenge man ikke overskrider den ytre fristen på to år for lette kjøretøy eller ett år for tunge kjøretøy.

– Fristen for neste kontroll vil da bli beregnet til to år for personbil og ett år for tunge kjøretøy fra den datoen kjøretøyet fremvises for PKK, opplyser Trond Robert Larsen ved seksjon for tilsyn og kontroll i Statens vegvesen til BilNorge.no/YrkesBil.no.

– Unntaket er dersom du får kontrollen utført i et to-måneders vindu før fristen, da beregnes ny to års-frist med utgangspunkt i den opprinnelige fristen, legger han til.

Det innebærer at det lengste intervallet du kan oppnå mellom to kontroller er to år og to måneder.  

Enklere for lastebileiere
At kjøretøyeieren selv bestemmer kontrolltidspunkt er godt nytt blant annet for de med biler som kun benyttes sommerstid.

Tilsier for eksempel registreringsnummeret i dag at bilen skal kontrolleres i februar, vil du i fremtiden kunne vise bilen i en av sommermånedene i stedet, om det passer deg best.

For lastebileiere blir en positiv konsekvens at man enklere kan samkjøre kontroll av både bil og henger.

Det er med dagens regelverk også mulig å endre kontrollmåned permanent, men det må skje gjennom søknad til Statens vegvesen.

Ett og fem år
For tyngre kjøretøy vil fortsatt regelen med første gangs PKK etter to år og deretter ett års intervaller gjelde.

Bevaringsverdige kjøretøy over 30 år får fem års intervaller, etter at PKK-godkjenning der fullstendig kontroll er utført foreligger ved 30 år eller eldre.

Bevaringsverdige kjøretøy over 50 år får fritak fra kontroll, etter at PKK-godkjenning der fullstendig kontroll er utført foreligger ved 50 år eller eldre.

For bruktimporterte kjøretøy – uansett kjøretøygruppe – vil fristen for første gangs kontroll settes til ett år etter første gangs registrering i Norge.

Ingen nåde lenger
Vær obs på at i det nye «regimet» bortfaller praksisen med «nådetid» på to måneder etter utløpet av kontrollmåned. Glemmer du å vise bilen innen fristen i dag, får du en vennlig purring med beskjed om at du får to måneder til på deg.

Med de nye reglene iverksettes begjæring om avregistrering (bruksforbud) umiddelbart etter at kontroll-/godkjenningsfristen er overskredet. Det samme gjelder ved overskridelse av fristen for godkjent etterkontroll (som er to måneder etter hovedkontroll), selv om den ordinære kontrollfristen ikke er utløpt.

Det betyr at du fortsatt får to måneder på deg etter en kontroll, dersom bilen ikke blir godkjent, til å utbedre manglene og fremvise for etterkontroll. Men alt må uansett skje innenfor den opprinnelige fristen på to år.

Fremstilles kjøretøyet fire måneder forut for kontrollfrist og ikke blir godkjent, vil kjøretøyet bli begjært avregistrert etter to måneder uavhengig av den opprinnelige fristen.

Overgangsperiode
De nye reglene gjelder altså fra 8. februar 2019 for alle kjøretøy som kontrolleres eller registreres for første gang i Norge etter denne datoen.

Ingen kjøretøy registrert første gang i Norge eller som har gjennomført EU-kontroll før 8. februar 2019 får ny kontrollfrist fra denne datoen – de vil innlemmes i det nye «regimet» fortløpende når de etter 8. februar gjennomgår kontroll fastsatt etter de gamle intervallene.

Diskrimineringsforbudet oppheves
En annen ny regel du vil kunne merke er at verksteder som utfører PKK selv skal få bestemme hvilke kjøretøy de skal utføre kontroll på.

Med dagens regelverk plikter verkstedene å utføre kontroll på alle kjøretøy i den kjøretøygruppen de har godkjenning for.


toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2082 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 245 LASTEBILER TIL SALGS