- Løyve
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
Løyve


GODKJENT LØYVEUTDANNING FOR PERSON- OG GODSTRANSPORT

Utdanningen er i hovedsak basert på de siste reviderte læreplaner for VG1 Service og Samferdsel og VG2 Transport og Logistikk i den videregående skolen.

Ved at løyveordningen er basert på disse læreplanene, vil en kunne benytte eksamensordningene i det offentlige skoleverket og ved NKI Fjernundervisningen (samlet til to eksamener).
 
Det offentlige skoleverket arrangerer eksamener to ganger per år og NKI Fjernundervisningen fire ganger per år.

Løyveutdanningen inneholder fem deler:

I           Bransjeteknikk (fra VG2 Transport og logistikk)

II          Transport og logistikk (fra VG2 Transport og logistikk)

III         Planlegging (fra VG1 Service og samferdsel)

IV         Drift og oppfølging (fra VG1 Service og samferdsel)

V          Teoridelen til førerprøven klasse C1 eller D1

Teorikravet til førerprøven gjelder for alle førerkortklasser opp til og med minst C1 eller D1.
Det er nå gjort unntak med hjemmel i Forskrift om førerkort og førerprøve m.v. slik at personer som del av løyveutdanningen kan ta særskilt teoriprøve for de aktuelle førerkortklassene. Statens vegvesen skal gi attest på at teoretisk førerprøve er gjennomført og godkjent og i hvilke klasser.

Den nye løyveutdanningen erstatter det tidligere løyvekurset fra NKI-skolen, men NKI Fjernundervisningen tilbyr ny løyveutdanning (se under Alternative utdanningsveier).

ALTERNATIVE UTDANNINGSVEIER

1. Skoleløp

Kandidaten må ha stått til eksamen i VG1 Service og samferdsel og VG2 Transport og Logistikk i den videregående skolen, og stått til teoretisk førerprøve for klasse C1 eller D1.

2. NKI Fjernundervisningen

NKI Fjernundervisningen tilbyr løyveutdanning som fjernundervisning (brev) eller fjernundervisning kombinert med klasseromsundervisning i samarbeid med flere lokale arrangører rundt om i landet, dette avsluttes med eksamen.

3. Privatister

Dette vil være et aktuelt alternativ for de som ikke har gjennomført VG1 Service og samferdsel og VG2 Transport og logistikk eller Transportfag VK I (jf punkt 1). Man kan ta alle fag i læreplanene for den videregående skolen som privatist. Dette vil også være aktuelt for de som etter realkompetansevurdering innvilges fritak for ett eller flere fag.

De aktuelle fagene/modulene fra VG1 Service og samferdsel og VG2 Transport og logistikk er:
 
  • Bransjeteknikk (fra VG2 Transport og logistikk)
  • Transport og logistikk (fra VG2 Transport og logistikk)
  • Planlegging (fra VG1 Service og samferdsel)
  • Drift og oppfølging (fra VG1 Service og samferdsel)
NKI Fjernundervisningen gjennomfører også deleksamener i hvert av de fire fagene 2 ganger i året som alternativ til privateksamener i videregående skole.

Søkeren må i tillegg ha bestått teoretisk førerprøve for klasse C1 eller D1 for å få godkjent løyveutdanningen.

FRITAK

Her er det listet opp hvilke alternativ som gir fritak for deler av løyveutdanningen.

1. Man godkjenner følgende som rett til fritak for løyveutdanningen:
  • Høyskolen i Molde: Transportøkonomi, lengde på studiet 2 år.
  • Høyskolen i Sør-Trøndelag: Transportingeniør, lengde på studiet 3 år.
  • Høyskolen i Bergen: Transport og materialadministrasjon, lengde på studiet 3 år.
  • Høyskolen i Tromsø: Økonomi og logistikk, lengde på studiet 2 år.
Det er ikke til hinder for fritak at disse vitnemålene er datert før dette regelverket trådte i kraft.

2. Bestått vitnemål fra teknisk fagskole med vekt på logistikk og transport og som bygger på gjeldende læreplan for teknisk fagskole gir rett til fritak i løyveutdanningen.

3. Utdanning som faglærer eller kjørelærer klasse 1 fra Statens trafikklærerskole gir rett til fritak i løyveutdanningen.

4. Eksamen i fordypningsfaget transportadministrasjon innen studieretning allmenne, økonomiske og administrative fag gir rett til fritak i løyveutdanningen.

Høyskoler som ikke er listet opp under punkt 1, men som ønsker å tilby undervisning i transportfaget, kan utvikle egne prøver som minst dekker de målene som går fram av læreplanen for de eksamener de skal erstatte.

toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2031 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 236 LASTEBILER TIL SALGS