Lastebil på YrkesBil.no:
Brukte lastebiler - Lastebilnyheter
bilde

Blir en av landets største forhandlere av biler og lastebiler

Lastebilforhandleren Volmax blir nå del av kjempekonsern med 2,5 milliarder i årlig omsetning.

Det er de tre tradisjonsrike selskapene Volmax AS, Bilservice Personbiler AS og bilSpiten AS, med til sammen 150 års historie, som nå forener krefter.

Konsernet, som skal hete Cognia, vil med en årsomsetning på rundt 2,5 milliarder bli en av landets største bil- og lastebilforhandlere. 

Investerer i eiendom
Totalt 450 ansatte er fordelt på 13 lokasjoner i Vestfold, Buskerud, Telemark, Hedmark og Østfold.

Nå posisjoneres det for videre vekst med sterk satsning på teknologi og kompetanseutvikling.

De neste årene skal det også investeres 400 millioner i eiendom, som blir et eget forretningsområde i det nye konsernet. Investeringene skal skje både i eksisterende portefølje men også i nye eiendomsprosjekter som kan være næring eller bolig, opplyses det i en pressemelding.

– Eiersammenslutningen er et resultat av et felles ønske om å skape et sterkt konsern og posisjonere det for vekst. Ikke minst vil vi rigge oss for endringene bilbransjen står i og som vil prege vår virksomhet i årene fremover, forteller Grant T. Larsen som vil tiltre som konsernsjef for Cognia, i tillegg til å lede Volmax som tidligere.

Samme navn
Bilselskapene drives videre under samme navn og samme ledelse som i dag, i tillegg etableres to nye selskaper, Cognia Eiendom og Cognia Technology.

– Ved å forene våre eierinteresser i en konsernmodell, får vi tilført finansielle muskler som gjør at vi kan foreta investeringer i eiendom, teknologi og ikke minst kompetanse, sier Marius Spiten-Nysæter, direktør for forretningsutvikling i Cognia.

Han mener disse faktorene vil bli avgjørende for å utvikle kjernevirksomheten, som er bil og lastebil.

– Bilbransjen er i omstilling der ny teknologi utfordrer eksisterende forretningsmodeller. For oss blir teknologi og eiendom viktige premissleverandører for å utvikle kjernevirksomheten, legge til rette for vekst og sikre arbeidsplasser, fortsetter han.

Virksomheten i de tre selskapene har lange tradisjoner med Volvo, både på personbil- og lastebilsiden. Dette skal videreføres.

Bilservice Personbiler AS og bilSpiten AS fortsetter også som Ford-forhandlere.

-------------------------

Cognia AS - fakta

Årlig omsetning: 2,5 mrd.

Konsernledelse: Grant T. Larsen, konsernsjef, Nils Fredriksen, CFO og Marius Spiten-Nysæter, CSO

Fire forretningsområder: Personbil, Lastebil, Eiendom, Teknologi

Hovedkontor i Sandefjord

Antall ansatte 442

----------------------------

Volmax AS (lastebil)

Etablert i 1997

Omsetning 2017: 1 mrd.

Adm. dir.: Grant T. Larsen

Ansatte: 235

Hovedkontor i Sandefjord

Lokasjoner: Sandefjord, Larvik, Kongsberg, Vikersund, Skien, Råde, Hamar, Kongsvinger,

--------------------------------------

Bil-Service Personbiler AS

Etablert i 1937

Omsetning 2017: 972 mill.

Adm. dir.: Dag Liverød

Ansatte: 175

Hovedkontor i Sandefjord

Lokasjoner: Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Holmestrand

----------------------------------

bilSpiten AS (personbil)

Etablert i 1959

Omsetning 2017: 248 mill.

Adm. dir.: Marius Spiten-Nysæter

Antall ansatte: 26

Hovedkontor i Kongsberg