bilde
img img img img img img
6 bilder i galleri

Scania-busser på pallen

BUSS: Ved utgangen av juli viser registreringstallene samlet 14 prosent nedgang. Men både Mercedes og Scania viser fine takter.

STATISTIKK: Som faste lesere av YrkesBil allerede vet, er det er dårlig business å drive busselskap for tiden.

Avisen Dagens Næringsliv brakte i dag tall som viser at norske rutebusselskap gikk med samlet underskudd på 112 millioner kroner i 2013.

Det er riktignok en forbedring(!) fra 2012, men det er rimelig å tro at effekten av så pressede marginer i drift av bussanbudene også får konsekvenser for leverandørene.

Oppslagsbildet er forøvrig fra Scanias overlevering til Tide i juni, se også bildegalleri.

Tallene etter 7 måneder
Månedsstatistikken for buss i YrkesBil, levert av OFV, er delt inn i minibuss (opp til 17 seter), midibuss (18-25 seter) og store busser (26 seter eller mer).

Så langt i år er totalsummen alle busser ned 14 prosent.Totalt er det registrert 560 busser så langt i år, mot 623 i samme periode i fjor. Merk imidlertid at både minibuss og midibuss faktisk gjør det bra. 

Minibusser øker med nesten seks prosent. Totalt er det registrert 199 minibusser ved utløpet av juli, mot 188 stykker i samme periode i fjor. Og Mercedes er og forblir den ubestridte kongen av minibussmarkedet, sågar med forbedret markedsandel, opp fra 50 til hele 64 prosent.

Midibusser, dette normalt ubetydelige segmentet, øker også kraftig i 2014. Nå skal vi være forsiktige med å legge for mye i prosentene når det dreier seg om såpass små tall, men en økning fra 12 til 31 slike busser i samme periode 2013 til 2014 er påtagelig. Man kan håpe av at det er et resultat av bedre tilpassing av busstørrelse til faktisk passasjerbehov. For øvrig er også her Mercedes konge i segmentet, med 84 prosent markedsandel.

Store busser opplever så langt i år en nedgang i registrerte enheter på 27 prosent. Men spesielt her skal vi være forsiktige med å ta dette til inntekt for en trend. Riktignok blir typiske turistbusser gjerne levert i starten av året, for å ta inntjening i toppsesongen om sommeren. Men turistbussene utgjør likevel et beskjedent antall i forhold til anbudsbussene som går i rutetrafikk.

Scania tilbake for fullt
I dag er over 80 prosent av rutebusstrafikken i Norge anbudsutsatt. En konsekvens av dette er at bussene i hvert enkelt anbud registreres i store bolker ved anbudsoppstart – gjerne 100 eller flere av gangen. Dermed er begrepet «markedsandel» bortimot misvisende annet enn ved opptelling ved årsslutt.

Med det som bakteppe synes det likevel å være på sin plass å fremheve Scanias utvikling på statistikken så langt i år. Etter flere år med høyst beskjedne plasseringer på salgsstatistikken, rangerer akkurat nå Scania med 51 busser på tredjeplass for store busser, tett bak Mercedes (dog uten å true Volvo).

40 av disse bussene ble registret i juni alene, og leveransene er godt spredd rundt i Norge (se også bildegalleriet):

Firda Billag Buss AS tok 21 busser til nytt bussanbud i Nordfjord. Interessant nok er 13 av disse den kinesiskbygde forstadsbussen Higer A30 på Scania chassis (de øvrige er fordelt på Scania OmniExpress 320 og 340, bygget i Finland).

Tide Buss AS tok 14 polskbygde Scania Citywide LE i tre-akslet versjon til nytt bussanbud i Vestfold.

AS Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap (JVB) tok seks ekspressbusser. Herav fire stykker Scania Irizar i6, og dermed er også den spanske bussbyggeren igjen representert i Norge

I tillegg til dette vet vi fra før at «bussmyggen» L/L Setesdal Bilruter nå tar en kjerringa mot strømmen, og har lagt inn ordre på 130 Scania-busser til Agder-anbudet som starter i 1. januar 2015 – og som dermed må registreres i 2014.

180 busser totalt?
Tar vi ikke feil, blir det minimum 180 registrerte Scaniaer i segmentet store busser ved utgangen av 2014. Det skal normalt holde til en sikker tredjeplass på tabellen i et marked som de siste årene har ligget på 800 til 900 busser.

Så hvorfor nå og ikke før, Scania? I intervjuer med YrkesBil har Scania-ledelsen i flere år vist til uvilje mot å delta i ulønnsomme anbudsprosesse. En annen forklaring kan selvsagt være at Scania ikke har hatt de helt riktige produktene i forhold til hva markedet har etterspurt.

Svaret er antagelig at Scania nå har funnet en løsning på begge deler.


img img img img img img
6 bilder i galleri