bilde

Norske lastebiler fortsetter å tape markedsandeler

Finske lastebiler økte mest på grensekryssende transport til og fra Norge i 2. kvartal. Men over tid er det de baltiske bilene som øker mest – med nær en dobling i markedsandel på fem år.

30,9 prosent av grensetransporten skjedde med norske lastebiler i 2. kvartal 2018, viser den ferske statistikken «Godstransport med lastebil over grensen» fra SSB.

Det er en nedgang på -1,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. De seneste fem årene har norske lastebilers markedsandel gått ned med over 17 prosent. 

Tallene, som gjelder grensepassering med lastebil på vei, er kanskje ikke egnet til å overraske noen, men de bekrefter en langvarig trend der norske lastebiler taper markedsandeler på denne type transport.

I årets andre kvartal er det faktisk finske biler som økte mest, med 24,5 prosent, til en markedsandel på 4,2 prosent.

Lastebiler fra Baltikum (omfatter Estland, Lativa og Litauen) utgjør den nest største økningen, med 16,7 prosent.

Baltiske lastebiler har i den nyeste statistikken 12 prosent markedsandel på denne type transport, det er nesten en dobling i løpet av de seneste fem årene – fra 6,5 prosent i 2013.

De som taper mest i dette markedet er de svenske lastebilene, med en nedgang på -11,8 prosent i 2. kvartal.

Går vi fem år bakover i tid hadde svenskene en markedsandel på 28,6 prosent. Nå er den nede i 24,5.