bilde

Kjøper selvkjørende mikrobusser

Nettbuss ønsker å prøve ut teknologien.

– Selvkjørende busser vil være en del av fremtidens trafikkbilde, og dette ønsker vi å ta del i. Selvkjørende busser kan bidra til at flere velger å reise kollektivt, og vil bli et viktig supplement til dagens kollektivtransportløsninger, sier administrerende direktør Ole Engebret Haugen i Nettbuss AS.

Norges største busselskap har nå kjøpt inn to selvkjørende busser for å få erfaring med utprøving av denne typen kollektivtransport.

Selskapet mener det i tiden fremover vil bli stor etterspørsel etter nye transportløsninger, og at mange er opptatt av å teste ut denne transportformen i Norge.

Bussene er av typen EasyMile EZ10 – generasjon 2, og er en selvkjørende batterielektrisk buss med inntil 10 sitteplasser og fem ståplasser. Bussene er uten ratt og pedaler og kan om nødvendig betjenes manuelt.

Første buss til Kongsberg
Nettbuss har tegnet en lengre leieavtale med Kongsberg kommune om uttesting av selvkjørende bussdrift, hvor en av bussene vil bli benyttet.

– Vi ser frem til å samarbeide med Nettbuss, som er en offensiv operatør. Gjennom dette samarbeidet og med flere aktører som Statens vegvesen, Brakar og Buskerud fylkeskommune, vil vi høste unik erfaring sammen, sier næringssjef Ingar Vaskinn i Kongsberg kommune.

Nettbuss har allerede et tett samarbeid med Kongsbergselskapet Applied Autonomy, som blant annet utvikler styringssystemer til selvkjørende busser.

– Vi syns det er spennende at en nasjonal og internasjonal aktør som Nettbuss kjøper inn selvkjørende minibusser, sier CEO Olav Madland.

Satser på dør-til-dør reiser
NSB-konsernet, som Nettbuss er en del av, ble medeier i Applied Autonomy like før jul i fjor. Hensikten er å delta i utviklingen av autonome kjøretøy og lære av de beste miljøene.

– NSB-konsernet ønsker å tilby kundene enklere reiser helt fra dør til dør, ikke bare fra stasjon til stasjon. Nå utforsker vi andre transportmidler enn buss og tog. Selvkjørende busser er ett av flere gode tiltak som på sikt vil gjøre det enklere å reise kollektivt, sier Ole Engebret Haugen.

Åpen for samarbeid
Bussene er av en type som Applied Autonomy har god kjennskap til, og som er godkjent for uttesting og drift av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Nettbuss er åpen for samarbeid med andre aktører.

– Vi ønsker å bidra til å utvikle kollektivtransporten med buss, og gjennom samarbeid med andre aktører som bedrifter, kommuner, fylkeskommuner og offentlige oppdragsgivere vil vi både få god erfaring og læring, sier Haugen.

-----------------

Nettbuss AS

  • Er en del av NSB-konsernet.
  • Selskapet er Norges største busselskap, og et av de største i Skandinavia.
  • Har ca. 3000 busser, 7000 ansatte og en årlig omsetning på 6 milliarder kroner. Over 125 millioner reiser utføres årlig på selskapets busser.

TESTER NY TEKNOLOGI: Administrerende direktør Ole Engebret Haugen i Nettbuss AS. Foto: Mads Kristiansen, NSB

pic