bilde

Tungbiler får eget kjørefelt

Tiltaket skal gi lastebiler og busser god framkommelighet hele døgnet, også i rushtida.

Førstkommende fredag, 9. november, åpnes et eget kjørefelt reservert for tungbiler i Rogaland.

Strekningen mellom Sola flyplass og Tananger utenfor Stavanger er på 2,5 kilometer, og det blir tungbilfelt i begge retninger.

– Målet om bedre framkommelighet for buss og næringstrafikk var årsaken til at Vegvesenet begynte å jobbe med egne felt for tungbiler, forteller senioringeniør Inge Lygre Undheim i Statens vegvesen.

Ideen kom visstnok fra den irske hovedstaden Dublin, der de har gode erfaringer med eget tungbilfelt fra sentrum til havna.

Men utfordringen har vært at etaten har vidt forskjellige mål å jobbe etter når veier og trafikkavvikling planlegges.

På den ene siden sier Bymiljøpakken at det ikke skal planlegges for flere personbiler på veiene, samtidig som et annet mål er god fremkomst for næringstrafikk, gods og kollektivtrafikk.

Ifølge veivesenet skal også personbilister oppleve bedre fremkommelighet som følge av tiltaket med tungbilfelt.

 – Men dersom flere velger å kjøre bil til og fra jobb, kan det jo bli trangt i det vanlige kjørefeltet, sier Undheim.