bilde

Beregn ekstra kjøretid de neste ukene

Onsdag kveld avsluttes NATO-øvelsen Trident Juncture. Dermed vil det de neste fire ukene være militær kolonnetrafikk hver dag.

Om lag 9.500 militære kjøretøy skal ut av landet igjen når gigantøvelsen Trident Juncture avsluttes.

Det skal skje på de samme veiene som under transporten inn i landet, men på kortere tid.

Transporten inn pågikk over åtte uker. Returen gjennomføres i løpet av fire uker. Det betyr at det blir militær kolonnetrafikk hver dag den neste måneden, og ikke i snitt annenhver dag som under transporten inn.

Nå ber Statens vegvesen trafikantene beregne ekstra kjøretid og være ekstra oppmerksomme.

Forventer forsinkelser
Først skal styrkene returnere fra øvingsområdene til forberedelsesområdene de var i før feltøvelsen. 

Fram til 10. november vil det være mye trafikk mellom Røros og Elverum/Haslemoen, Folldal og Lesja, Drevsjø og Rena, Tynset og Haltdalen, Ulsberg/Berkåk og Orkanger, og Rindal og Stjørdal.

Deretter skal kjøretøy og annet materiell fraktes til Fredrikstad, Åndalsnes, Orkanger, Hammernesodden og Fiborgtangen for videre transport med skip. Totalt skal det gå 550 kolonner til havnene, 400 av dem til Borg havn i Fredrikstad. Dette vil pågå fram til begynnelsen av desember.

Statens vegvesen forventer forsinkelser i trafikken i forbindelse med returtransporten.

– De militære kolonnene kan bestå av inntil tolv kjøretøy. I mange tilfeller vil kolonnene operere i lavere hastighet enn øvrig trafikk. Det betyr at det kan forventes forsinkelser på de berørte vegene, sier beredskapsrådgiver Tor Inge Løkhaug i Statens vegvesen Region midt. 

Trafikantene oppfordres til å følge med på Statens vegvesens nettsider for daglig informasjon om trafikkavviklingen.

– Og lytt til radio under turen, anbefaler Løkhaug.

Anbefaler alternativer
Fram til 15. november anbefaler Statens vegvesen at trafikantene velger E6 Gudbrandsdalen framfor riksveg 3 Østerdalen hvis man skal kjøre Oslo – Trondheim.

Alle militære kolonner er merket. Kjøretøy med bred last vil ha ytterligere merking og følgebil. Trafikkreglene sier at en militær kolonne ikke forstyrres eller hindres.                       

– Vi fraråder forbikjøring av militære kolonner på det sterkeste, sier seksjonsleder Hans Olav Halvorsen i Statens vegvesen Region øst.

Statens vegvesen ber om at sivile og militære trafikanter er oppmerksomme på hverandre.

– Vårt hovedinntrykk så langt er at både sivile og militære trafikanter har vært tålmodige og tatt hensyn til hverandre. Det er vi glade for. Vi håper at dette fortsetter under hjemtransporten, sier Halvorsen.

Følger utviklingen
Statens vegvesen vil følge nøye med på trafikkavviklingen i de berørte områdene i ukene som kommer. 

– Vegtrafikksentralene våre overvåker vegnettet kontinuerlig 24 timer i døgnet, og vi samarbeider tett med både politiet og Forsvaret, sier Halvorsen.  

Han gjør også oppmerksom på at vær, føre og uforutsette hendelser vil kunne påvirke trafikkavviklingen.