bilde

MOIA trekker kunder

500 nye brukere hver dag opplever MOIA, Volkswagens mobilitets-tilbyder, i sin oppstartsfase i Hannover.

MOIA som nå er et eget merkenavn i Volkswagen-gruppen, på linje med for eksempel Bentley, Lamborghini, Ducati og Skoda, kan fortelle om høy grad av aksept i det første tyske tettstedet hvor de har satt i gang en regulær tjeneste.

Etter fire måneders drift med en flåte som nå er på 62 biler har de langt over 50.000 brukere, og hver dag kommer det opp til 500 nye. Så langt er altså en tidel av Hannovers innbyggere aktive brukere av MOIA-appen.

Egentlig var MOIA tuftet på fremtidens bytrafikk i den grad at autonomt ble nevnt like ofte som elektrisk. De minibussene de bruker i Hannover er imidlertid alle sjåførkjørt, men ellers følger man programmet.

Behovstyrt Ridepooling, midt mellom buss og taxi, kaller MOIA-sjef Ole Harms det og forteller at nå er bruken så intens at i timene med størst etterspørsel er de ikke i stand til å dekkene kundenes etterspørsel. Derfor øker de i disse dager fra 62 til 75 biler.

Etter en testperiode med 3000 forsøkskunder startet man den 30. juli med 55 biler og dekket 90 kvadratkilometer. Flyplassen og det store messeanlegget ligger fremdeles utenfor det området som betjenes, selv om det nå er utvidet til 110 kvadratkilometer.

MOIA beskriver grunntanken i sitt mandat som å samarbeide med lokalsamfunn om å skape et modulbasert totalsystem som skal begrense individuell transport og sikre størst mulig effektivitet for byenes infrastruktur.

I tillegg til Hannover er de så vidt på plass i Helsinki nå og er i ferd med å rekruttere sjåfører i Hamburg.


APP: En tidel av Hannovers befolkning benytter nå MOIA-appen.

pic