bilde

Volvo oppgraderer dieselmotorer

D11- og D13 dieselmotorer for modellene FH, FM og FMX overholder de nye Euro 6 Step D-kravene. Samtidig loves reduserte drivstoffkostnader.

Den nye Euro 6 Step D-forordningen skal sikre at kjøretøyene overholder utslippskravene ved normal bruk.

For å innfri disse strengere utslippskravene har Volvo Trucks installert ny programvare for motoren, samt forbedret overflatebelegg i eksos-etterbehandlingssystemet.

Den oppgraderte D13 dieselmotoren bruker også en ny VDS-5 oljetype med lav viskositet og nye oljeskraperinger på stempelet som skal redusere drivstofforbruk og indre friksjon.

Ifølge produsenten sparer motoren på 500 hk ytterligere drivstoff ved at den har samme trykkforhold som variantene på 460 og 420 hk.

Programvaren I-See bruker kartdata for å registrere kjørerutens topografi, og tar seg av girvalg, akselerasjon og bremsing.

Den er laget for å utnytte lastebilens bevegelsesenergi på best mulig måte, og er nå forbedret blant annet med en ny strategi for girvalg og selektiv tomgang, noe som gjør at funksjonen I-Roll kan brukes mer effektivt.