bilde

Ruter: Trenger hjelp til å følge med på markedet

Ruter AS skal bruke inntil 20 millioner kroner på å leie inn konsulenter, blant annet med bussteknisk kompetanse, til en «dynamisk innkjøpsordning» for «Fremtidsrettede transportløsninger».

Dette fremgår av en anbudsutlysning selskapet har publisert nylig.

«Markedet for Ruters virksomhet på buss og båt beveger seg inn i en mer dynamisk og teknologiavhengig virkelighet, og vår utrulling av nye løsninger har mange spennende utfordringer.

Med byutvikling på steder der Ruters busstrafikk har hatt god tilgang på areal til endeholdeplasser og bussanlegg / garasjer, og samtidig elektrifisering med et ønske om smarte løsninger, øker behovet for bruk av innleid kompetanse for å løse nye oppgaver på kort varsel», skriver Ruter i anbudsinvitasjonen.

I utlysningen fremgår det at oppdraget har en estimert verdi på 20 millioner kroner eks. mva.

LES OGSÅ: Oslo får 70 nye elbusser

Store endringer
Teknologisk er Ruter som kjent i starten av flere store endringer.

«Elektrifiseringen er i gang, men vil kreve mange tilpasninger underveis til fullstendig utfasing av forbrenningsmotoren i buss- og båttrafikken. Løsninger må prøves ut, og læringen må gjenbrukes i andre prosesser parallelt med testing. Det er ikke tid til å gjøre alle skrittene og vurderingene etter hverandre», skriver selskapet.

Det understrekes at de kommer til å få inn store mengder data, og at det vil kreve flere typer tverrfaglig arbeid å kunne bruke driftsdata til å velge riktige rammer og krav til kommende løsninger.

«Ruter trenger hjelp til å følge med på markedet, og dele den kunnskapen vi kan, innenfor lover om personvern og offentlige anskaffelser. Utslippsfri busstrafikk åpner for nye muligheter til å kombinere bruk av bygninger til for eksempel bussanlegg, kontorer og boliger.

Morgendagens bussgarasjer skal kanskje utformes med tanke på mulighet for fleksibel overgang til selvkjørende busser, enten de er små eller store.

Når teknologien er i rask utvikling, må vår evne til å omstille oss være tilsvarende hurtig. Vi trenger fleksible avtaler som ikke bare ivaretar gårsdagens løsninger og dagens behov. Den skal også ivareta fremtidige løsninger og kompetansekrav», heter det i anbudsdokumentet.

LES OGSÅ: De første elbussene fra VDL på plass i hovedstaden

Bussteknisk kompetanse
Ordningen er i hovedsak tenkt for innleie av en eller flere personer som bistand til å løse konkrete arbeidsoppgaver/prosjekter. Bistand, rådgivning og utførelse av oppgaver knyttet til analyse og realisering av tekniske løsninger, økonomi, risiko, prosess og kommunikasjon mellom offentlige enheter.

De ser blant annet etter kompetanse for rådgivning, løsningsutvikling/-utredning og realisering innen følgende områder:

  • Kjøretøyteknologi for rutebusser og selvkjørende busser
  • Overgang til bruk av høykapasitetsbusser (typisk lengre busser med to ledd)
  • Kjøretøyforskrifter, lovverk, normer
  • Batterielektriske løsninger for buss eller båt, inklusive ladeløsninger
  • Hydrogenløsninger for buss eller båt
  • Bussteknisk kompetanse
  • Internkommunikasjon, saksbehandling, prosess-støtte, læringsoverføring

Den dynamiske innkjøpsordningen trer i kraft 15. april 2019 og har foreløpig varighet frem til 31. desember 2025.