bilde

Totalforvandlet byen over natta

Trondheims nye kollektivtilbud med 300 nye busser, over 800 sjåfører og 26.000 avganger per uke startet for fullt mandag. En av landets største kollektivomlegginger ble gjort på én natt.

I fem år har mobilitetsselskapet AtB, Trondheim kommune og Statens Vegvesen jobbet for å få på plass en av landets største satsinger innen metrosystem.

Alle linjene i Trondheimsområdet og 300 nye busser ble skiftet natt til lørdag 3. august.

Det er blant annet snakk om 35 batterielektriske busser, hvorav 25 fra Volvo og 10 fra Heuliez, som skal kjøres på fire dedikerte linjer. Dessuten skal 58 mye omtalte metrobusser fra Van Hool trafikkere tre «metrolinjer».

I tillegg skal MAN levere 189 mer konvensjonelle bybusser med motorer som kjører på biogass eller HVO.

Mandag 5. august var systemet i full hverdagsdrift for første gang. Bortsett fra noen av Heuliez-bussene som blir noe forsinket, slik YrkesBil.no omtalte før helgen.

LES MER: YrkesBil.no/Buss

12 prosent elektrisk
Metrosystemet gjør at Trondheimsområdet nå får et kollektivtilbud mer likt andre større byer.

De tre hovedlinjene betjenes av 58 metrobusser med hyppige avganger og mer dedikerte traseer. Etter å ha hatt samme grunnstruktur siden 70-tallet var byen klar for en oppgradering. Antall ukentlige avganger har økt fra cirka 16.000 til cirka 26.000.

Tolv prosent av bussparken er nå også helelektrisk og betydelige ressurser er lagt ned i infrastrukturen knyttet til det.

Trondheimsområdet har lenge kunnet vise til noen av landets beste resultater for kollektivvekst og miljøsatsing ellers, gjennom stor økning i antall gående og syklende. Det nye systemet skal styrke byområdets miljøarbeid ytterligere.

– Siden 2009 har byen fått tjue prosent flere innbyggere uten at personbiltrafikken har økt. Derimot har kollektivbruken økt med 70 prosent i denne perioden. Halvparten av personreisene i Trondheim i dag gjøres nå ved sykkel, gange eller kollektivtrafikk og dette er et av de beste resultatene i Norge, sa direktør for styring og strategi i Statens Vegvesen Bjørne Grimsrud i sin tale under åpningen lørdag 3. august.

– Det er en svær omlegging vi nå gjennomfører og veldig mange har vært i sving. Trondheim skal vokse med ytterligere 40 000 personer innen 2030 uten at personbiltrafikken skal øke. Nå er vi rigget for å ta vår del av del av dette, sier direktør i AtB Janne Sollie.

Var tidlig ute
Miljøorganisasjonen Zero minner om at AtB og (Sør-)Trøndelag fylke var de første som stilte krav til elektriske busser i anbudet for kollektivtrafikken tilbake i 2016.

– Det er en viktig milepæl for det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri kollektivtrafikk, når disse nå settes i drift med fire busslinjer som blir helt utslippsfri i Trondheim, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i Zero, til YrkesBil.no.

Han poengterer at 2019 er det store gjennombruddsåret for «utslippsfrie busser» i Norge.

– Etter flere år med stor interesse og mye arbeid med pilotprosjekter og anbud på elbusser, er endelig året kommet hvor utslippsfrie busser får sitt store gjennombrudd i kollektivtrafikken i Norge. Nå i 2019 er det nå satt i drift mer enn 170 utslippsfrie busser i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Lillehammer, Trondheim, Romerike og Oslo, sier han.

Fortsatt potensial
Helt fornøyd er imidlertid miljøorganisasjonen ikke.

– Vi skulle gjerne også hatt metrobussene helelektriske nå. Det hadde vært fullt mulig og kunne vært levert fra samme leverandøren av bussene, men det ble dessverre ikke utfallet av anbudskonkurransen. Metrobussene kjører med elektrisk motor men strømmen lages av en dieselmotor ombord. Vi håper det blir mulig å koble på lading fra strømnettet for utslippsfri drift også for disse metrobussene etterhvert, sier Gjerset.