bilde

Solvik-Olsen skal jobbe med selvkjørende busser

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen blir fra 1. desember seniorrådgiver i Forus PRT, der han skal jobbe med autonome busser.

Forus PRT var blant de første i landet til å teste ut selvkjørende kjøretøy på norske veier, og hadde testet ut slike kjøretøy på lukket område i lang tid før lovverket åpnet for å teste på offentlig vei.

Og det var mulig takket være nettopp Ketil Solvik-Olsen, som da han var samferdselsminister var en pådriver for å modernisere lovverket for å tillate testing av autonome kjøretøy på vei.

Teknologirevolusjon
Ingen som har hørt den profilerte Frp-toppen snakke glødende om hvilke muligheter ny teknologi vil gi på transportfeltet kan være overrasket over karrierevalget.

– Vi står midt i en rivende utvikling innen teknologi. Vi får stadig bedre og mer miljøvennlige kjøretøy, vi får stadig bedre kommunikasjonsverktøy, og vi kan samle inn, dele og håndtere stadig større mengder data. Det vil bidra til en revolusjon for hvordan vi kan levere gode tjenester innen kollektivtransport, sier Solvik-Olsen i en pressemelding.

Han tror mange flere kommer til å velge kollektive løsninger i fremtiden.

– Teknologi for autonome kjøretøy vil styrke kollektivtransportens rolle i transportsektoren. Jeg er glad for å kunne bidra innen en sektor med et enormt potensial, fortsetter han.

Tilbringertjeneste
Forus PRT eies av teknologiselskapet Seabrokers og kollektivselskapet Boreal. Sistnevnte kjøpte seg inn med 50 prosent i juli i år.

– Med teknologi, erfaring, vilje og finansielle muskler for gjennomføring ligger det meste til rette for selskapet. At Ketil Solvik-Olsen nå skal jobbe sammen med oss, blir veldig spennende, sier daglig leder Linn Terese Lohne Marken i Forus PRT.

– Solvik-Olsen har i lang tid vist et brennende engasjement for å utvide, effektivisere og modernisere kollektivtransporten, og vi har svært like ambisjoner og tanker om fremtiden, sier Marken, som samtidig legger til at bussjåførene går en lys fremtid i møte.

– Autonomi kommer for fullt, og vil i første omgang fungere som en tilbringertjeneste som senker folks terskel for å benytte seg av kollektivtransport og vil føre til flere og mere fornøyde kollektivpassasjerer og øke det totale behovet for kollektivtransport, sier Marken.

Nasjonal testarena
Selskapets neste steg er sammen med andre aktører å etablere en nasjonal testarena på Forus, med egne områder for testing av selvkjørende kjøretøy og avansert mobilitetsinfrastruktur.

– Det er ekstremt spennende at Forus PRT jobber for en testarena. Det vil styrke oss i den internasjonale konkurransen om å utvikle teknologi og etablere arbeidsplasser. Norge ligger jo langt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi har gode mobilnett, en befolkning som er positiv til ny teknologi, offensive kollektivselskap og god samarbeidskultur med lite hierarki. En testarena kan bli en verdifull møteplass som binder sammen bredden av norsk kompetanse, sier Solvik-Olsen.