bilde
SPRER VIKTIG INFORMASJON: Knut Martin Breivik (t.v.), fagsjef forhandler- og verksteddrift i Norges Bilbransjeforbund, sammen med følgende trio fra Volvo Truck Center på Furuset: Jan Bodin (f.v.), teknisk leder, Espen Sandbraaten, sjef for kundemottaket,

Advarer bransjen om bruk av feil slanger

Statens Havarikommisjon (SHK) slo nylig alarm om slangeforbindelser i bremsesystemet på vogntog, etter å ha avdekket bruk av feil slangetype under granskning av en dødsulykke. Tungbilbransjen advarer mot å ta snarveier.

Bakgrunnen for at SHK har kommet med totalt fire sikkerhetstilrådninger til Statens Vegvesen, Norges Bilbransjeforbund og Norges Lastebileier-Forbund, er en dødsulykke på E18 vestgående ved Asker 13. mai 2019.

Hendelsen startet med at et vogntog fikk driftsstans i midtre kjørefelt. Deretter inntraff en fatal ulykke etter cirka 20 minutter, da en personbil kjørte inn i tilhengeren. Både fører og passasjer i personbilen omkom.

Havarikommisjonen har avdekket at vogntogets driftsstans oppstod på grunn av et slangebrudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger.

Nylig PKK-godkjent
Granskningen viste at slangen var en oljeslange som hadde flere skjøter, og at den ikke var godkjent for trykkluftsystemet.

Tilhengeren var godkjent etter PKK cirka to uker før driftsstansen. Inspeksjon av at slanger er av godkjent type var imidlertid ikke et kontrollpunkt, og det er heller ikke et vurderingspunkt om eventuelle skjøter er i strid med fabrikantens anvisning.

Havarikommisjonen mener nå at verkstedbransjen og lastebileiere bør ha økt oppmerksomhet på regelmessig ettersyn og vedlikehold på slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger.

– Vi tar dette på største alvor, og har i tråd med sikkerhetstilrådningen vi fikk informert alle våre 220 medlemsbedrifter som håndterer tungbiler om innholdet i rapporten og oppfordringen fra SHK. Budskapet er at alle må være spesielt oppmerksomme på denne problematikken, sier Knut Martin Breivik til YrkesBil.

Han er fagsjef forhandler- og verksteddrift, samt administrativt ansvarlig for Faggruppe Nyttekjøretøy, i Norges Bilbransjeforbund (NBF).

Sårbar for ytre påkjenning

Slik beskriver SHK hendelsesforløpet:

«Under kjøring på E18 vestover oppstod teknisk svikt på en slange som forsyner tilhengernes bremsesystem med trykkluft. Dette resulterte i at tilhengerens automatiske bremsesystem koblet inn med maksimal bremsekraft, og det var derfor ikke mulig for fører å kjøre videre.

Driftsstansen inntraff på en strekning med tre kjørebaner, i midtre felt i vestgående retning og under relativt høy trafikkmengde. Høyre felt var et påkjøringsfelt.

Undersøkelsen har vektlagt de bakenforliggende forhold som førte til at det automatiske bremseanlegget på tilhengeren koblet inn under kjøring og trafikantinformasjon på strekningen.

Funn viste at driftsstansen oppstod grunnet et slangebrudd i de fleksible bremseslangene mellom bil og tilhenger, og at trykkluftforbindelsene i dette området kan være sårbare for ytre påkjenninger under normal drift.

Slangen, som var en del av tilhengerens bremsesystem, var ifølge leverandøren designet for transport av olje og var skjøtet flere steder. Det var innvendige sprekker ved siden av det gjennomgående bruddet.

Den aktuelle oljeslangen hadde også andre egenskaper, og var mindre fleksibel enn godkjente slanger som er beregnet for trykkluft».

– Ikke utbredt problem
Hos Volvo Truck Center (VTC) på Furuset, som er NBF-medlem, kommer ikke beskrivelsene fra havarikommisjonens rapport som noen overraskelse.

– Vi har sett eksempler opp gjennom årene, med folk som har brukt raske løsninger for å komme seg videre, som har blitt permanent, sier Espen Sandbraaten, som er sjef for kundemottaket hos VTC.

– Det går imidlertid lang tid mellom hver gang vi ser at noen tar slike snarveier, så noe utbredt problem er det nok ikke. Og oppdager vi noe sånt så har vi naturligvis et ansvar for å si ifra. Bremsesystemene skal man ikke «tukle» med, understreker Jan Bodin, teknisk leder hos VTC.

Bruk av feil type slanger, slik som oljeslange i stedet for luftslange, kan han ikke huske å ha sett.

– Da er det nok «vanligere» at slanger skjøtes med et rør og slangeklemmer. Og gjort riktig skal det normalt holde. Noen hengere leveres sågar nye med slanger som er tredd utenpå rør med slangeklemmer over, sier Bodin.

Han er samtidig klar på at slanger til ulike bruksområder har vidt forskjellige egenskaper og advarer derfor mot å bruke slanger på områder de ikke er ment for.

– Denne ulykken viser jo med all tydelighet viktigheten av å benytte forskriftsmessige deler. Ryker det en luftslange, og man kanskje skal lage en «midlertidig nødløsning», kan man ikke bare erstatte med en hvilken som helst slange som ser ut til å passe. Konsekvensene av feilbruk kan bli katastrofale, sier Bodin.

Tilrår PKK-forbedring
SHK mener at forbindelsene mellom lastebil og tilhenger er sårbare for ytre påkjenninger, og at de derfor må anses som kritiske komponenter for sikkerheten ved bremsesystemer. Statens vegvesen blir derfor rådet til å forbedre kontrollen av slangeforbindelser i bremsesystemet mellom lastebil og tilhenger i PKK.

Jan Bodin forklarer at trykkluftslangene mellom bil og henger allerede blir kontrollert ved PKK hos VTC. Men det forutsetter naturligvis at både bil og henger er med.

– Vi skal sjekke alt som er med bilen når den fremvises for kontroll. Men i mange tilfeller blir bare bilen kontrollert hos oss, mens hengeren kontrolleres et annet sted. Da kontrollerer vi uansett slangeuttak, låser, slangebruddventiler og slikt på bilen. Vi bruker da vårt eget utstyr og kobler oss på, sier Bodin.

SHK mener også at kombinasjonen av tett trafikk i høy hastighet, samt vogntogets plassering over tid, utgjorde en betydelig ulykkesrisiko fordi kravet til oppmerksomhet på denne veien ble vesentlig skjerpet.

Undersøkelsen har også vist at begrenset tilgang på variable skilt i området gjorde at driftsstansen ikke ble varslet til trafikantene. SHK gir derfor veivesenet tilrådning om å øke bruken av overvåkingskamera og trafikkinformasjon, for å redusere ulykkesrisiko ved driftsstans og andre uforutsette hendelser på høytrafikkerte veier.

**Artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil nr. 11 - 2020. Ikke abonnent? Bli det her og få de viktigste bransjereportasjene først**


TYDELIG MERKET: – Hva slags slange det er og til hvilket bruk den er godkjent skal være tydelig merket både med skrift og farger på selve slangen, sier Jan Bodin, teknisk leder hos Volvo Truck Center. Foto: Brede Høgseth Wardrum

pic