[]
[] [bilnorge.no] []

Varsler skjerpet kamp mot ulovlig kabotasje


Brede Høgseth Wardrum
tekst og fotoErna Solberg og den nye blå-grønne regjeringen slår fast at de skal arbeide aktivt mot liberaliseringen av kabotasjeregelverket og at de skal redusere omfanget av ulovlig kabotasje.

– Dette er et viktig gjennomslag for NLFs arbeid over lang tid, og det er en skikkelig oppfølging av løfter både Høyre og FrP ga i valgkampen. Dette er vi meget godt fornøyd med, uttaler direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund.

Han er i det hele tatt rimelig fornøyd med den nye regjeringsplattformen Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la frem i helgen, og mener norsk transportnæring har mye å glede seg over.

Her er noe av det NLF er fornøyd med, og mener de har fått gjennomslag for i den nye regjeringsplattformen:

  • Ha gode vilkår for godstransporten og bidra til ryddige konkurranseforhold innen næringen.
  • Arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje.
  • Styrke det formaliserte samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene for å sikre økt og målrettet kontroll av transportnæringen langs vei, i bedrift og terminal, og legge til rette for effektiv håndheving.
  • Vurdere økt bruk av gebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverk.
  • Vurdere nye tiltak for å hindre at førere av kjøretøy unnlater å stoppe for kontroll av Statens Vegvesen.
  • Sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter.
  • Vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov.

Les hele regjeringsplattformen her (ekstern lenke).


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: