[]
[] [bilnorge.no] []

Volmax bygger nytt i Østfold


Brede Høgseth Wardrum
Illustrasjon: VolmaxVolvo-forhandleren har kjøpt 20 mål tomt, strategisk plassert rett ved E6, i Rygge Næringspark.

Det er via sitt heleide datterselskap Volmax Eiendom AS forhandlerkonsernet har inngått en avtale med Loe Utvikling AS om kjøp av 20 mål tomt i Rygge Næringspark. Eiendommen ligger tett på E6 ved avkjøringen til Rygge Flyplass.

Volmax har de senere årene satset betydelig på investeringer i eiendommer som er tilpasset lastebil- og bussvirksomheten.

Nå ser administrerende direktør, Grant Larsen, frem til å styrke konsernets posisjon i Østfold.

– Med denne plasseringen vil vi støtte opp under de store forventede investeringer i infrastruktur og transport i regionen de neste årene. Gjennom samarbeid med langsiktige partnere som Loe Utvikling styrker vi vår posisjon i regionen, uttaler Larsen i en pressemelding.

LES OGSÅ: Satser på ny digital plattform

Volmax satser ikke bare på å bygge salgslokaler og verksteder. Anleggene skal levere et sett av tjenester, ifølge selskapet. Selvsagt står salg og levering av nye og brukte biler høyt på listen, samt komplett service og vedlikehold på bil, påbygg og hengere. Men i tillegg vil Volmax levere lovpålagte kurs for sjåfører, samt kurs/trening for energieffektiv kjøring.

– Alle våre nye bygg har fokus på energieffektivitet og samsvar med fremtidige miljøkrav. Dagens transportløsninger opplever også store endringer for å bli mer miljøvennlig, og det er særdeles viktig at våre verksteder blir konstruert for å gi service og vedlikehold for morgendagens transportløsninger, sier Larsen.

Daglig leder i Loe Utvikling AS, Tomas J. Tenden, ser frem til å utvikle Rygge Næringspark, som består av et tomteareal på 100 daa.

I næringsparken satses det på virksomheter innen veiservice, matservering og bevertning, hotell, kontorer, bilutstillingslokale og bilutleie, samt øvrig flyplassrelatert og kunnskapsbasert virksomhet.

------------------------------------------------------------------------------

Volmax AS

Forhandler av Volvo lastebiler og Renault vare- og lastebiler over 3,5 tonn. Disponerer til sammen 7 anlegg i fylkene Telemark, Buskerud, Vestfold, Østfold og Hedmark. Har i dag cirka 245 medarbeidere og omsetter årlig for cirka 800 mill. Fellesadministrasjon er lokalisert på Borgeskogen i Stokke kommune. 


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: