[]
[] [bilnorge.no] []

Nei til droner – i lønnsforhandlinger


Jon Winding-Sørensen
Foto: UPSDet er et nytt element når man diskuterer lønn: droner og autonome biler. I USA opplever UPS dette nå.

USAs største fagforening, The Teamsters, har brukt helt nye kort når de nå forhandler om en ny kollektiv lønnsavtale mellom UPS og deres 260.000 medarbeidere.

Det er dukket opp et par fagforeningskrav som egentlig ikke er så overraskende: for eksempel ansette 10.000 medarbeidere til, og stanse alle leveringer etter klokken 21.

Men så – forteller Wall Street Journal – kommer det krav om at det ikke skal brukes droner eller førerløse kjøretøy for å levere gods.

Det er et krav om forbud mot denne type ny teknologi, som nettopp UPS har vært flinke til å fortelle at de tester ut. Akkurat som Amazon snakker de om store teknologiske muligheter for å redusere kostnadene ved varelevering.

Det er ikke engang et år siden UPS gjorde forsøk i Florida med droner som hentet pakker fra taket på en varebil og leverte den, mens sjåføren i bilen kjørte mot neste bestemmelsessted.

Dagens lønnsavtale stammer fra 2013 – det har vørt en enorm utvikling i denne industrien siden da. Både i omfang og teknologi – og ikke minst har konkurransebildet endret seg.

Nå har Teamsters og UPS som regel klart å få det til. Siste gang det var en Teamsters-streik der var helt tilbake til 1997, forteller avisen.

Men det er verdt å merke seg at de kravene som har kommet opp nå, sikkert vil bli standard ved andre lønnsforhandlinger fremover.

Teamsters, eller International Brotherhood of Teamsters som de egentlig heter, stammer fra en sammenslutning helt tilbake til forrige århundreskifte, da flere lokale og regionale fagforeninger for kusker og sjåfører gikk sammen.

I dag har de 1,4 millioner medlemmer, deltar i en rekke kollektive forhandlinger, og ofte i bransjer der bemanning trues av roboter. Så disse argumentene vil vi nok høre stadig oftere i tiden som kommer. 


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: