[]
[] [bilnorge.no] []

Vil tillate 34,5 meter lange vogntog i Finland


Brede Høgseth Wardrum
Illustrasjon: Wikimedia / YrkesBilTransportminister Anne Berner foreslår å endre lovverket og tillate vogntog på inntil 34,50 meter å kjøre på finske veier.

I dag er lengdebegrensingen i Finland 25,25 meter.

Nå melder Nordic Logistics Association at landets transportminister ønsker å tillate vogntog på inntil 34,50 meter.

Anne Berner mener en utvidelse av lengdebegrensingen vil ha flere positive konsekvenser.

– Ved å utvide størrelser og vekter på tunge godsbiler kan vi stadig forbedre effektiviteten og samtidig redusere utslippene fra transportsektoren. Forslaget vi fremmer nå omhandler lengde, og i neste omgang vil vi se nærmere på vektreglene. Prosjektet vil gagne både transportselskaper og samfunnet i sin helhet, uttaler transportministeren.

Forslaget føyer seg inn i en lang tradisjon hos de Nordiske landene for å tillate tyngre og lengre vogntog enn de europeiske standardene.

– Vi har sett at dette har gitt mange fordeler for selskaper i form av effektivitetsgevinster og utslippsreduksjoner. Vi er glade for å se at den finske transportministeren er villig til å utforske fordelene av å utvide vekt- og lengdebegrensningene, kommenterer Marte Halvorsen ved Nordic Logistics Association i Brussel.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: