[]
[] [bilnorge.no] []

Lengre tid ved rampa


Jon Winding-Sørensen
Foto: Wikimedia CommonsDet tyske samferdselsdepartementet har bestilt en rapport om forholdene ved lasterampene.

Det er Bundesamt für Gütervekehr (BAG), sammenslutningen av godstransportører, som er bedt av det tyske samferdselsdepartementet å gjøre en rapport om hvordan tilstanden er ved landets lasteramper for tiden.

Man kan forstå interessen – ventetiden ved rampene kan være et vesentlig bidrag til vareflyten. 

Så viser det seg at alle de spurte er enige om at ventetiden er forlenget de siste fem årene, men de forskjellige gruppene er langt fra enige om i hvor stor grad.

Av sjåførene svarer 47 % at ventetiden er blitt lenger i denne perioden, mens det er bare 16 % av rampe-eierne som er enige.

BAG slår fast at en av hovedårsakene til for lang ventetid er svikt i informasjonsstrømmen og uklare ansvarsområder. Rundt 65 % av alle sjåførene og 32 % av rampe-driverne svarte ja på at de ikke ante noe om hvorvidt omstendighetene rundt rampe-lasting og –lossing er regulert av spesielle lov-bestemmelser (som det er.)

Nesten halvparten av sjåførene kunne fortelle at de på forhånd hadde ikke peiling på om de selv måtte gjøre laste- eller lossearbeidet. For utenlandske sjåfører var denne andelen på hele 65 %.

De såkalte tidsvindu-management systemene ble vurdert positivt av alle. Det finnes også andre systemer som gir sjåførene en korrekt forhåndsinformasjon om ventetid og om hvordan arbeidet utføres – men de tilhører alle sjeldenhetene.

Den positive delen av undersøkelsen viste seg når det kom til sosiale forhold. Den personlige omgangen ved rampene ble stort sett karakterisert som positiv, og så å si alle de spurte rampe-operatørene hadde sanitære anlegg som var tilgjengelige for sjåførene.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: