[]
[] [bilnorge.no] []

Sikker parkering


Jon Winding-Sørensen
Foto: ADAC / BoschFor å hindre ran av lastebiler har ADAC og Bosch gått sammen om noe de på godt tysk kaller Secure Parking. I Tyskland!

Statistikken forteller litt om behovet: Hvert år blir 25.000 lastebiler ranet i Tyskland. Godset som blir stjålet har en verdi på rundt 1,3 milliarder Euro – og følgeskader anslås til en snau milliard.

På europeisk nivå er tallene også skremmende: 16 milliarder Euro – anslår TAPA/EMEA tapene til.

Det påstås at en hovedgrunn til at det så lett å gjennomføre slike kupp er mangelen på sikre parkeringsplasser.

Men det er andre ulemper med mangelen på parkeringsplasser også. Drivstoff-forbruk og trøtte sjåfører for eksempel – i Tyskland regner man med at bilene i snitt er innom fire parkeringsområder før de finner et sted de kan stanse.

Sammen med Bosch og ADAC utvikles nå et slag hotell-system for lastebiler på jakt etter sikker parkering.

Ledige arealer i nærheten av motorveier stilles til disposisjon for lastebilene. Denne parkeringen er ikke gratis, men til gjengjeld får man en helt annen grad av sikkerhet enn på plassene langs motorveien. Elektronisk overvåking med nummerskilt-gjenkjenning er bare ett av elementene. 

Sanitære anlegg er attraktivt, og forhåndsboking gjør at man vet nøyaktig når og hvor man har plass til bilen.

Det er ikke krav til stor plass, Bosch/ADAC skal ha plass til minimum fem biler. Alle plassene befinner seg på en felles bokingportal som gir sjåfører eller transportører fullstendig oversikt over fasilitetene, også ankomst og utkjøringsforholdene. 

Det er plass-eieren som bestemmer prisen, den legger ikke Bosch/ADAC seg opp i.

Fordelene for transportøren er åpenbar. Enklere å legge opp ruter og tider, mye større sikkerhet mot tap, bedre forhold for sjåførene og – i mange tilfeller – billigere forsikring.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: