[]
[] [bilnorge.no] []

Mer støtte til skinne&skip


Jon Winding-Sørensen
Foto: Wikimedia CommonsInnen EU er det noe som heter KV – kombinert transport – som gis solid støtte. Nå har definisjonen blitt endret.

I følge Centrum for Europeisk Politik (cep) (som er i bedre stand enn de fleste til å klare å lese hva som egentlig står i offisielle EU-dokumenter) er det skjedd vesentlige endringer i hva som defineres som KV – kombinert transport.

I følge cep var det tidligere en hovedbetingelse at slik transport skulle skje på skinne og/eller elv, kanal eller sjø på en strekning som måtte være minst 100 km i luftlinje.

Det var visstnok muligheter til å legge inn landeveistransporter underveis, med max. 150 km eller 20 % av totalstrekningen og bare når det ikke fantes noe godt alternativ til veitransport. Lastebilene skulle bare frakte godset fra omlast-terminal til terminal.

Men nå skal KV også innbefatte innenlandske transporter, tidligere gjaldt det bare mellomstatlige oppdrag. Dessuten strammes det inn på lastebil-mulighetene.

Men komplikasjonene starter virkelig når det er snakk om å jobbe med CO2-kvoter for alle transportformene, og at man også skal ta hensyn til støy og trafikk-køer når man skal se på støttekriteriene for KV.

Men bunnlinjen er åpenbart at EU-kommisjonen ønsker å styrke Skinne&skip-transporten.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: