[]
[] [bilnorge.no] []

Smart trafikk
– mindre kø


Jon Winding-Sørensen
Illustrasjonsfoto: Wikimedia CommonsPå motorveiene i Hessen står man mindre i kø enn på andre tyske veistrekninger. Årsaken er ikke mindre trafikk, men smartere regulering.

På ADAC – den tyske bilbruker-organisasjonen – sin trafikk-kork-index 2017 ligger Hessen et sted midt på skalaen.

Dette til tross for at trafikken der er høyere enn i alle andre tyske Bundesland.

«Ingen andre steder i Tyskland er det så mange biler underveis som på motorveiene i Hessen», sier Hessens transportminister, Tarek Al-Wazir.

«Toppverdiene, spesielt i Rhein-Main området (tenk rundt Frankfurt) er fire ganger så høyt som snittet i Tyskland, og tendensen er fremdeles stigende» føyer han til.

Men allikevel kan han nå slå fast at fra januar til mars i år gikk trafikken enda bedre enn i fjor. Til sammen sto bilførerne i området 1000 timer mindre i kø enn i tilsvarende periode i fjor.

«Det er ingen som liker å stå i kø. Dessuten koster det samfunnet enorme beløp. Derfor prøver vi alle utveier for å organisere trafikken så bra og intelligent om mulig», påstår han.

Tiltakene er mange: Bedre styring av veibygging og -utbedringer og vedlikehold, rask rydding av ulykkes-steder, eller elektronisk angivelse av midlertidig tillatelse til å kjøre i nødfeltet.

«Tilbakegangen, når vi har målt køer, på rundt 20 prosent viser at vi følger et riktig spor. Spesielt når vi vet hvor høy trafikken, og dermed kø-faren, på våre veier er» sier AL-Wazir.

Han lover å fortsette arbeidet og har foreløpig kommet opp med et par konkrete tiltak: Mulighet for å slippe nødfilen til som midlertid kjørefil på A3 fra Wiesbaden Kreutz til Frankfurt Süd og på A5 mellom Darmstadt-Eberstadt og Seeheim-Jungenheim i retning Karlsruhe.

Ingen av strekningen er akkurat ukjente for norske transportører.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: