[]
[] [bilnorge.no] []

Drivstoffreduksjon for de tyngste


Jon Winding-SørensenEtter å ha fastsatt Euro-grensene for utslipp har EU-kommisjonen bestemt seg for ytterligere å få ned forbruket på lastebiler.

Det var helt i slutten av forrige uke at det kom klare signaler fra EU-kommisjonen om at de vil senke grensene for utslipp fra lastebiler enda mer. 

Det ble sagt at man vil kutte CO2-utslippet (og dermed forbruket) med minst 30 prosent i forhold til 2019-nivået, og at det skal skje innen 2030. Det blir en mellomstasjon underveis, 15 prosent skal være borte allerede i 2025.

LES OGSÅ: Shell satser på diesel

Det er også sagt at disse målene kommer til å stå fast og at de kan oppnås med teknologi som er tilgjengelig i dag.

Selvfølgelig er det allerede industristemmer som forteller at dette er alt for ambisiøst og at det vil knekke både bilindustrien og transportbransjen.

VDA, den tyske takorganisasjonen for bilindustrien, er en tydelig stemme i dette koret.

Men på den annen side har for eksempel stor-transportører som DB Schenker, Alstom, Carrefour og mange andre for lengst sendt et brev til kommisjonens president Jean-Claude Juncker, og krevd strengere avgassregler.

«Transportsektoren er Europas største klimaproblem», skriver de, blant annet.

LES OGSÅ: Kraftig dieselsekser fra Detroit

Man regner med at en firedel av alle klimagasser som stammer fra veitrafikken kommer fra lastebiler – og der er faktisk tendensen stigende.

International Council on Clean Transportation sier at de foreslåtte kravene ikke er strenge nok.

De mener at 27 prosent reduksjon er mulig allerede i 2025 og at det i 2030 burde være mulig med 47 prosent reduksjon. 

Et godt poeng her, sier de, er at den teknologien som da må benyttes vil være nedbetalt allerede i løpet av et år på grunn av lavere drivstoffutgifter.

Fremdeles er EU-forslaget bare planer. Både parlamentet og medlemsstatene må gi sin tilslutning før dette blir en lov.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: