[]
[] [bilnorge.no] []

Kombitransport i sterk vekst


Jon Winding-Sørensen
Ill.foto: UIRRDet kan se ut som om noen tar Kombinert transportdirektivet fra 1992 på alvor nå. Slik transport øker som aldri før.

Det er en melding fra UIRR som forteller at kombinert transport i Europa økte med 5,5 % i fjor.

UIRR står for International Union for Road-Rail Combined Transport – en sterk gruppe med 37 medlemmer (seks nye i fjor) i 17 europeiske land.

Norden, inklusive Danmark er imidlertid fraværende fra medlemslisten.

Aldri økt mer
Det er årsrapporten deres som forteller om utviklingen, og man måler i antall sendinger. Til sammen 3,2 millioner sendinger ble registrert som kombi-frakt i fjor. Det har aldri vært en større økning enn de 5,5 % man derved har registrert i noen 12-måneders periode tidligere.

Måler man det hele i tonn-kilometer er økningen faktisk enda større: 8,7 %.

Den største veksten finner man i interkontinental transport. Mellom Europa og Asia har vei/bane-transporten økt med hele 38 %. Bemerkelsesverdig, sier UIRR, tatt i betraktning at fraktratene til sjøs har falt vesentlig den siste tiden.

Internasjonal Europa-transport har økt med 3,8 % og innenlandstrafikk økte med 8,3 %.

UIRR bemerker at dette ligger langt over BNP utviklingen i perioden som ser ut til å ende på 2,4 % i 2017.

Manglende punktlighet
Det føyes også til at sporet over Rastatt som ble sperret i fjor, skapte store problemer for transporten mellom nordsjø-havner og Genova, og at stormene i Tyskland skapte vanskeligheter for jernbanen.

Man peker på at fremdeles gjør manglende punktlighet at inntjeningen ikke holder tritt med transport økningen og at det fortsatt kreves store investeringer i jernbanenettet for å rette på dette.

Men med 45 milliarder i potten, og klare meldinger om at skinne-infrastrukturen må bedres, ser det ut til at politikerne tar denne delen av transportbildet på alvor. Positivt er det også at det ser ut til at de elektroniske fraktbrevene rykker stadig nærmere.

Man skryter fælt av lastebil-transportører som H. Essers og Waberer’s «som følger i LKW Walters hjulspor og i økende grad benytter kombinert transport».


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: