[]
[] [bilnorge.no] []

Utslippstrøbbel for Volvo-motorer


Brede Høgseth Wardrum
tekst og foto (illustrasjon)Et ukjent antall motorer har feil som kan føre til for høye NOx-utslipp. Konsernet skriver at kostnadene for utbedring kan bli betydelige.

AB Volvo har oppdaget at en utslippskontrollkomponent som brukes i markeder med strenge utslippsstandarder forringes raskere enn forventet.

«Det kan føre til at motorene overskrider utslippsgrensene for nitrogenoksider (NOx), selv om alle produkter utstyrt med komponenten oppfyller utslippsgrensene ved levering», skriver konsernet i en pressemelding.

Undersøkelser så langt indikerer at nedbrytningen ikke ser ut til å påvirke alle biler og motorer på samme måte og i samme grad. Selskapet er nå i ferd med å informere de riktige myndighetene i ulike markeder, og iverksetter tiltak for utbedringer.

Selskapet understreker at nedbrytningen av komponenten ikke utgjør et produktsikkerhetsproblem, og at det heller ikke påvirker kjøretøyets eller motorens ytelse på andre områder enn utslippskontroll.

Det største volumet av potensielt berørte motorer har blitt solgt i Nord-Amerika og Europa.

«Det er ikke mulig å vurdere de økonomiske konsekvensene på det nåværende stadiet, men kostnadene kan bli betydelige», heter det i meldingen.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: