[]
[] [bilnorge.no] []

S mye vil Posten spare med store elvarebiler


Knut Moberg d.e.
tekst og fotoPosten Norge har tatt i bruk fire elektriske Volkswagen e-Crafter. Bilene skal kjre pakker i Oslo-regionen. Konsernets egne regnstykker viser at de sparer titusener p driften.

De fire e-Crafterne erstatter tilsvarende dieselbiler.

Posten har i Oslo-regionen utkjøring av i gjennomsnitt 2.000 pakker daglig. Dette er fordelt på rundt 20 ruter og bilene kjøres på to skift.

Beregninger Posten har gjort, som YrkesBil har fått tilgang til, viser betydelige besparelser på driften ved overgang til elbiler.

Regnestykket
Dette er regnestykket over innsparing per år per kjøretøy (rene driftsutgifter for elbil kontra dieselbil, uten hensyn til forskjell i investeringskostnader):

  • Drivstoff: 20.000 kroner
  • Årsavgift: 2.400 kroner
  • Service/slitedeler: 10.000 kroner
  • Bompenger: 20.000 kroner
  • Årlige besparelser på drift: 52.000 kroner

Posten understreker at dette er «en nøktern fremstilling», og at de først vil få endelige tall når bilene er satt i trafikk i ett år. Regnestykket gjelder for biler som skal brukes i Oslo-regionen, med høyt bompengenivå. 

Selv om bilenes rekkevidde er oppgitt til 173 kilometer (NEDC) – viser de første prøver med bilene i Oslo-trafikken en realistisk kjørelengde på noe over 100 kilometer. Det er mer enn nok for Postens pakkeruter. Bilene har kort ladetid.

Koster 200.000 mer
Ifølge Håkon Wirak, direktør for Volkswagen Nyttekjøretøy i Harald A. Møller AS, koster en e-Crafter rundt 200.000 kroner mer enn tilsvarende Crafter med fossil motor. Da er det tatt hensyn til merverdiavgiften og utstyr.

Med Postens foreløpige beregninger for driftsbesparelser betyr det at prisforskjellen i deres tilfelle vil være utjevnet etter cirka fire år.

– En faktor er også restverdi. Den vet vi ikke mye om i dag, da det er første gang vi setter e-Crafter ut i trafikken. Så dette er en spennende test av el store varebiler, sier Wirak.

– Og Postens regnestykke stemmer godt overens med våre kalkulasjoner, legger han til.

Store distriktsforskjeller
Ifølge Wirak er interessen for elektriske varebiler økende. Men det er store distriktforskjeller og man forventer at de store volumene vil komme dersom noen større byer innfører restriksjoner av varetransport i sentrum.

Det er særlig i Oslo, Bergen og Trondheim det har vært snakk om at all varetransport på dagtid i sentrumskjernen på sikt skal skje med elbiler.

Posten-Bring ønsker å være pioner og øker antall elbiler ved hver bestilling. De har i dag rundt 1.200 elektriske kjøretøyer i sin flåte.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: