[]
[] [bilnorge.no] []

Trolleybil på ordentlig


Jon Winding-Sørensen
Foto: Hessen MobilElbiler med strømavtak fra luftledninger har det vært eksperimentert med en stund. Nå finnes systemet for første gang på en trafikkert motorvei.

Det er den offentlige instansen Hessen Mobil som er de som organiserer feltforsøket. Det benyttes en hybridbil fra Scania med strømnedtak på taket.

Man benytter deler av A5-motorveien mellom Frankfurt og Darmstadt der den er bygget ut til åtte felts motorvei og der det daglig passerer 135.000 biler – hvorav 14.000 tunge lastebiler. 

De til sammen 229 mastene med ledningene befinner seg bare over høyre fil – i begge retninger – og dekker cirka 5 kilometer.

Hessen får et tilskudd på 14,6 millioner euro fra det tyske Miljøverndepartementet for å dekke utgiftene til forsøket som egentlig bare er første ledd i en plan som heter ELISA (Elektrifisert, innovativ, Tungtrafikk på Autobahn).

Under denne paraplyen vil det komme flere feltforsøk med tiden, både i Schleswig-Holstein og Baden-Württemberg.

Hessen Mobil har flere samarbeidspartnere med på dette programmet. Den første er spedisjonsselskapet Schanz som bruker bilen i sin trafikk. Men med tiden skal det komme flere Scaniaer slik at i løpet av 2022 skal fem slike biler trafikkere denne og de andre strekningene.

De neste bilene skal gå til to logistikk-selskaper, Meyer og Contargo, mens byggevareleverandøren Knauf og kjemikonsernet Merck også skal ha hver sin.

All denne aktiviteten skal overvåkes av et ELISA2-program, som foreløpig er priset til 3,5 millioner euro. Men med alle tre felt-strekningene på plass vil regningen ha kommet opp i 50 millioner euro.

Både tidligere forsøk på Siemens eget forsøksanlegg i Brandenburg og de første turene på A5 bekrefter at det hele fungerer som det skal.

Ingen problemer verken ved å koble seg på eller av i maks hastighet, og også forbikjøringer med ut- og inn-oppkobling skjer sømløst.

Poenget med trolley-systemet er at hybdrid-bilene skal kunne lade opp batteriene under fart.  Bilene vil kunne kjøre rent elektrisk mens de er koblet opp også, men eldrift er først og fremst ment i områder utenfor de store motorveiene der støy- og utslippskrav strammes til.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: