[]
[] [bilnorge.no] []

Industrien ber om 32 meter


Jon Winding-SørensenNå ruster lastebilfabrikkene i Europa til kamp for lange vogntog. Bygg et regelverk som tillater høykapasitets-biler for å senke både utslipp og utgifter, ber de om.

Det er ACEA, takorganisasjonen for europeiske bilprodusenter, som igjen minner om behovet for å øke kapasiteten på landeveistransport på en mest mulig skånsom måte.

Det overordnede behovet man diskuterer er større kapasitet på det totale transportsystemet i EU, men akkurat nå er det de lange vogntogene det er snakk om.

I et ganske tungt dokument (som kan leses her) fremhever ACEA fordelene ved bruk av 32 meters vogntog. Tre slike kan erstatte seks vanlige når man ser på kapasiteten, de halverer behovet for sjåfører, de opptar mindre plass i trafikken og kan senke CO2 utslippet med inntil 27 %.

ACEA viser til at disse modultogene (EMS) er tillatt i flere land i Europa og i enkelte bundesland i Tyskland, og at praksis allerede dokumenterer merkbare fordeler. 

Det er heller ikke noe som tyder på at alarm om skader på broer og veier, eller om dårligere trafikksikkerhet, har rot i virkeligheten.

Erfaringene styrker kravet om å gjøre disse tillatt over hele EU slik at de også kan brukes i sømløs grensekryssende transport.

Men uten at det er spesielt vektlagt i rapporten (slike innslag ville vel bare gjort det litt for komplisert for politikerne?) må man igjen ta opp diskusjonen om hvordan man definerer de kommende, strengere utslippsreglene for tunge biler.

Å bare definere grenseverdien som gram/km blir helt feil. Man må også bygge inn vekten av transporten, slik at utslippet måles i forhold til det arbeidet som gjøres.

Slik illustrerer ACEA forskjellen på de forskjellige alternativene. Behovet for «platooning» vil også minske når lenden på praktisk veibruk synker fra 499 til 296 meter:


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: