[]
[] [bilnorge.no] []

Krangel om ny kabotasjeinstruks


Brede Høgseth Wardrum
Illustrasjonsfoto: Stølen/NLFNorges Lastebileier-Forbund mener de nylig reviderte retningslinjene for hvordan man skal håndheve kabotasje er så uklare at kontrollørene i praksis ikke kan håndheve reglene. Statens vegvesen kjenner seg ikke igjen.

Nå oppfordrer NLF-direktør Geir A. Mo derfor Samferdselsdepartementet om å rette opp.

Bakgrunnen er at Statens vegvesen nylig sendte ut reviderte retningslinjer for hvordan man skal håndheve kabotasje.

NLF mener disse fremstår så uklare for kontrollørene at de i praksis ikke kan håndheve reglene.

– Ved utførelse av kabotasje er det helt sentralt at man kan fremlegge tydelig dokumentasjon på at oppdragene er lovlige. I de reviderte retningslinjene som nå er sendt ut, åpnes det for at sjåfører selv kan fylle ut og endre fraktbrev, noe som i praksis betyr at manipulasjon av dokumentasjon nå blir tillatt. Da sier det seg selv at reglene ikke lenger lar seg håndheve, hevder administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, i en pressemelding.

Mener det går i feil retning
Han er forbauset over retningen som myndighetene nå har valgt å ta, og hevder at en rekke kontrollører i Statens vegvesen har varslet både internt og eksternt om forholdene.

– Vi har tidligere påpekt viktigheten av å tydeliggjøre regelverket knyttet til dokumentasjon av kabotasjekjøring, for å komme ulovlig kabotasje til livs. Men i stedet har man her gått i helt motsatt regning. Det har nå i praksis legitimert ulovlig kabotasje, uttaler NLF-toppen

Problemstillingen skal konkret dreie seg om noen enkelte tilføyelser som er lagt til i Statens vegvesens kontrollinstruks for kabotasje, et dokument som er unntatt offentlighet men som NLF har fått tilgang til.

Der man tidligere krevde tydelig dokumentasjon ved både inngående internasjonal tur og samtlige av de påfølgende nasjonale turene, er det nå lagt til følgende tekst, ifølge NLF:

«Det er ikke forbud mot å fylle ut fraktbrev manuelt eller oppdatere dokumentet manuelt f.eks. i forbindelse med skifte av trekkvogn.»

– Ikke bare åpner den nye instruksen for at man kan skifte trekkvogner underveis i oppdraget. Man tillater også at sjåførene selv fabrikkerer dokumentasjon etter eget forgodtbefinnende. Dette strider åpenbart med Samferdselsdepartementets rundskriv fra 2013, samt gjeldende EU-forordning, sier Mo.

Advokat: – Lettere å jukse
NLF-direktøren får støtte fra forbundets egen advokat, Robert Aksnes i advokatfirmaet Vectio DA, som har gjennomgått den oppdaterte instruksen:

– Rådsforordningen oppgir at man skal fremlegge bevis for at kabotasjekjøringen oppfyller gjeldende vilkår ved kontroll. Nå åpnes det for at dokumenter som benyttes som bevis kan ettergjøres på stedet. Kontrollen av kabotasje blir nå derfor vanskeligere, og det blir lettere for useriøse aktører å jukse.

Han mener at instruksendringen også får følger for kontroll av løyvedokumenter.

– Hvis dette skal kunne tillates, må dette også få betydning for norske transportører som mangler dokumentasjon. Hvis ikke, vil det foreligge en forskjellsbehandling mellom norske og utenlandske transportører som kan være i strid med forvaltningsloven, og EØS-avtalen.

Vegdirektoratet kjenner seg ikke igjen
Ifølge pressemeldingen kjenner ikke avdelingsdirektør Henning Harsem i Vegdirektoratet seg igjen i at det nå blir umulig å håndheve kabotasjereglene, og mener det fortsatt vil bli reagert på manglende dokumentasjon.

– Instruksen er unntatt offentlighet, og vi kan derfor ikke kommentere innholdet nærmere. Den er basert på gjeldende regelverk, både nasjonalt og internasjonalt, og blir håndhevet deretter, uttaler Harsem.

Dette svaret er imidlertid ikke NLF-direktøren fornøyd med.

– Det er Vegvesenets egne kontrollører som har varslet NLF om tilstandene. Etter det vi er kjent med blir kabotasjereglene nå i praksis ikke kontrollert inntil det foreligger en tydeliggjøring eller endring av gjeldende instruks, sier Geir A. Mo.

Han vil nå kontakte samferdselsministeren og informere om problemstillingen.

– Målet er at myndighetene får endret ordlyden i instruksen slik at kabotasjereglene igjen kan håndheves. Det er vedtatt politikk at useriøse og kriminelle aktører i transportnæringen skal kontrolleres og sanksjoneres i tråd med en risikobasert kontrollstrategi. Hvis man mener at denne instruksen skal følges, undergraver man store deler av det viktige arbeidet som ligger til grunn for myndighetenes satsing, sier Mo.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: