Forhandler
Funnemark Kongsberg AS
Se våre 6 brukte varebiler

Priser og data
på nye biler

Besøksadresse : Kongsgårdsmoen
Postadresse : Pb 126 3601 Kongsberg
Tel : 32299600
Fax : 3229 9601
Forh. webside : www.funnemark.no
E-post : rufr@funnemark.toyota.no
Nybil-merker : Toyota

Kontakt forhandlerBrukte biler Nye biler