Forhandler
Bilspiten AS
Se våre 5 brukte varebiler

Priser og data
på nye biler

Besøksadresse : Industriveien 11
Postadresse : Postboks 205 - Gomsrud 3601 Kongsberg
Tel : 32772450
Fax : 32772451
Forh. webside : www.bilspiten.no
E-post : firmapost@bilspiten.no
Nybil-merker : Ford, Dacia, Mazda, Renault, Volvo

Kontakt forhandlerBrukte biler Nye biler