[]
[] [bilnorge.no] []

Tester 74-tonns tømmervogntog


RedaksjonenResultatene fra prøveprosjektet kan føre til endringer i tillatt totalvekt på tømmertransport på veier i hele landet.

Testkjøringen skal foregå på veier i Innlandet fylke.

Her er det startet opp et prøveprosjekt for å undersøke om vogntog med en vekt på 74 tonn kan kjøre på det offentlige vegnettet, uten at veiene tar skade av det.

I dag er den maksimalt tillatte totalvekten for transport på veinettet i Norge 60 tonn. Resultatene fra prøveprosjektet kan føre til endringer i tillatt totalvekt på tømmertransport på veger i hele landet.

Fylkestinget i Innlandet godkjente i april at utvalgte fylkesveger i Elverum, Grue, Kongsvinger, Stor-Elvdal, Trysil, Våler, Åmot og Åsnes kan benyttes i prøveperioden.

– Fylkestinget godkjente også at en strekning på fylkesveg 2094 Gravbergsvegen kan benyttes som prøvestrekning med gjentatt kjøring med tømmervogntog på inntil både 74 tonn og 60 tonn totalvekt, sier Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, til fylkeskommunens hjemmeside.

På Gravbergsvegen i Våler ble den første prøvekjøringen gjennomført denne uken. Det er også planlagt en prøvekjøring på samme strekning ved teleløsningen til våren.

Prøveordningen har en varighet på tre år og prøveordningen vil evalueres da. Det er imidlertid åpnet for at kjøretøyene som deltar i ordningen har anledning til å kjøre på de samme veiene i ytterligere to år.

– Dersom konklusjonen på prøveprosjektet er at hele eller deler av veinettet kan godkjennes for vogntog med en totalvekt på totalt 74 tonn, vil det bedre rammevilkårene for skogbruksnæringen. Dette er gledelig fordi vi i Innlandet fylkeskommune er opptatt av å gi rammevilkår slik at skogbruksnæringen kan utvikle seg, fortsetter Tronsmoen. 


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: