[]
[] [bilnorge.no] []

Skrinlegger fusjonsplaner


Brede Høgseth WardrumPlanen om en mulig fusjon mellom Transportsentralen Lillestrøm SA og Transport-Formidlingen SA er skrinlagt.

Fusjonsforhandlingene mellom Transport-Formidlingen SA (TF) og Transportsentralen Lillestrøm SA (TSL) har pågått siden 2019.

Bakgrunnen for fusjonsforhandlingene var at transportsentralene ønsket å stå sterkere sammen for å møte utviklingen i transportbransjen.

Transport-Formidlingen SA omsatte i 2019 for 483 millioner kroner, med et resultat før skatt på 2,7 millioner kroner. 

Transportsentralen Lillestrøm SA omsatte i 2019 for 455 millioner kroner, med et resultat før skatt på to millioner kroner. 

– Utsiktene for å oppnå tilstrekkelig oppslutning blant andelseierne i vår organisasjon viste seg å bli vanskelig og fusjonsforhandlingene ble derfor avsluttet fra vår side, sier Dag Ove Aksland, styreleder i Transportsentralen Lillestrøm SA.  

– Vi beklager at vi ikke kom videre i prosessen. Det er åpenbart at vi vil stå sterkere i den fremtidige konkurransen med en større transportsentral. Nå vil selskapene hver for seg jobbe med måter å møte den fremtidige konkurransen på, sier Gudbrand Kvaal, styreleder i Transport-Formidlingen SA.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: