[]
[] [bilnorge.no] []

Dekkretur sliter med «gratispassasjerer»: - Håper flere vil ta ansvar


Brede Høgseth WardrumNorsk Dekkretur sliter med å få importører av tunge tilhengere med i dekkreturordningen. Daglig leder i Rich. Steen AS, Per Svendsen, oppfordrer flere bransjeaktører til å følge etter dem og tegne avtale.

Alle som importerer gummidekk eller produkter med gummidekk på plikter å ta ansvar for dekkene når de skal kasseres.

Valget står mellom å selv samle inn og gjenvinne kasserte dekk, samt sørge for dokumentasjon og rapportering til Miljødirektoratet, eller å inngå en samarbeidsavtale med Norsk Dekkretur AS.

Samarbeidsavtalen innebærer at importøren – mot at Norsk Dekkretur AS overtar importørens forpliktelser om innsamling og gjenvinning av kasserte dekk – betaler inn Miljøgebyret på dekkene.

– Vi har kjent til ordningen en stund, men det har nok ikke kommet høyt nok opp på prioriteringslisten. Da Norsk Dekkretur tok kontakt med oss igjen nå, følte vi at vi må ta vår del av ansvaret – slik vi plikter, sier Per L. Svendsen, daglig leder i Rich. Steen AS, til YrkesBil.

– Ekstremt prispress
Påbyggleverandøren har agentur på dumperhengere fra Sörling, og har ifølge Svendsen tatt inn rundt 35 slike hittil i år.

– I snitt er det seks hjul per henger, så det blir jo noen dekk i året. Gebyret på rundt 90 kroner per dekk er jo ikke veldig store beløpet, men det er klart vi ønsker oss jo ikke økte kostnader. Det er et ekstremt prispress i det markedet vi opererer i, sier Svendsen.

Kostnadene må «hentes inn igjen et sted», og Svendsen sier de nå vil bruke medlemskapet i profileringen av selskapet.

– Til syvende og sist er det prislappen vi setter på produktene våre som betyr noe for sluttkunden, så da må vi prøve å overbevise dem om at de ved å handle hos oss er med på ordningen og tar miljøansvar, sier Svendsen.

Valget mellom å samle inn og rapportere alt selv, eller inngå avtale med Norsk Dekkretur, mener han er enkelt.

– Produktene våre selges over hele landet. Vi kan ikke følge ei kjerre som går i Finnmark og påse at de gamle dekkene kommer dit de skal. Det er utopi. Samtidig vil jeg oppfordre alle til å ta sin del av kaka her, og bidra. Jeg håper flere vil ta ansvar. Vi lever og forbruker alle i det samme samfunnet, sier Svendsen.

Opplever motvilje
Per Kristian Nauste, daglig leder i Norsk Dekkretur, er glad for å få på plass en avtale med Rich. Steen AS.

Det norske totalmarkedet for tilhengere over 3,5 tonn var i 2019 på 2.380 enheter, ifølge tall YrkesBil har innhentet fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. Hengerne er levert av en rekke små og mellomstore importører og produsenter.

– Vi har lenge jobbet målbevisst for å få med importører og produsenter av tilhengere for godstransport av alle slag, men det har vist seg utfordrende. At ikke alle kjenner og tar sitt produsent- og importøransvar, tror vi kan være mangel på kunnskap. Men i stor grad opplever vi motvilje mot å delta, i noen tilfeller til dels meget sterk motvilje, sier Nauste.

Ifølge SSBs og OFVs statistikk ble det i 2019 importert 5.482.286 dekk til Norge. Sammenlikning av importstatistikken og rapporterte dekk fra Norsk Dekkreturs avtalepartnere viser at det er cirka 6.600 tonn dekk som er importert i 2019, men som ikke er rapportert til Norsk Dekkretur. Det kommer frem i selskapets årsrapport for 2019.

– Det vil si at det er noe over 10 prosent dekk som blir importert til Norge enten som rene dekk eller på objekter, som omfattes av forskriften, som ikke blir rapportert og betalt Miljøgebyr for. Det betyr at det fortsatt er bedrifter som er «gratispassasjerer» og som burde vært med i ordningen, sier Nauste.

Lang vei å gå
«Gratispassasjerene» identifiseres til selskap som importerer personbiler/bruktimport, landbruksutstyr, traktorer og hengere for godstransport.

Anleggs- og skogsmaskiner utgjør en betydelig andel i tonnasje og som har dekk som er krevende og behandle. Import av bobiler og varehengere utgjør også stort volum.

– Målsettingen er tydelig: oppnå nedgang i antall gratispassasjerer og den konkurransevridningen det gir å ikke være med. Vi har utarbeidet et register med omkring 90 bedrifter som driver med import som er underlagt forskriften, men som ikke er med, det er fortsatt en lang vei å gå, sier Nauste. 

Norsk Dekkretur

Etablert i 1994 med oppgaven å oppfylle dekkprodusenter og -importørers forpliktelse for innsamling av utslitte dekk. Produsentansvaret.

Er et non-profit-selskap, som eies 75 prosent av Dekkimportørenes Forening og 25 prosent av Bilimportørenes Landsforening.

De 237 medlemmene i foreningen kommer også fra sektorene anlegg, skogbruk og landbruk, som har vært omfattet av returplikt siden 2002.

I 2019 ble det offisielt importert 79.089 (netto) tonn dekk til Norge. Samtidig ble det samlet inn 65.400 tonn kasserte dekk.

De brukte dekkene leveres til to oppsamlingsplasser, Skjerkøya i Telemark og Tysfjord i Nordland.

Flesteparten av de kasserte dekkene gjenbrukes, enten til produkter eller energi.

**Artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil nr. 9-2020. Ikke abonnent? Bli det her, og få de viktigste bransjereportasjene først**


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: