[]
[] [bilnorge.no] []

Sparer drivstoff med solcellepaneler på hengeren


Brede Høgseth Wardrum
Foto: ScaniaScania mener de kan redusere drivstofforbruket med 5-10 prosent under nordiske forhold, ved å sette solceller på taket av en tilhenger bak en ladbar hybrid-lastebil.

I et samarbeidsprosjekt med selskapet Midsummer som produserer solcellepaneler, Uppsala universitet og energiselskapet Dalakraft, tester Scania nå ut hvilken effekt det kan ha å plassere solcellepaneler på lastebiler og tilhengere.

Lastebilen skal opereres av transportselskapet Ernst Express, som også samarbeidet med Scania da de skulle teste de første «elektriske motorveiene» med overhengende strømledninger.

Denne gangen er det en trekkvogn med en ladbar hybrid-drivlinje, som skal trekke en 18 meter lang semitrailer kledd med totalt 140 kvadratmeter solcellepaneler på sidene og taket.

Totalt forventes det at solcellene skal genere 14.000 kilowattimer.

– Solceller har tidligere blitt brukt på båter og bobiler, men da kun for å forsyne tilbehør som kjøleskap og komfyrer med strøm – og ikke kjøretøyets drivlinje, sier Eric Falkgrim, teknologisk leder for kjøretøydesign ved Scanias forsknings- og utviklingssenter.

Det er nemlig poenget i dette forsøket – at strømmen som genereres skal sørge for at den ladbare hybrid-lastebilen kan kjøre en lengre distanse på kun batterielektrisitet.

Prosjektet skal også se på muligheten for at tilhengeren kan mate strømnettet med elektrisitet når bilens batterier er fulladet og lastebilen er parkert, for eksempel til helgehvilen.

I en forstudie med kjøring i Midt-Sverige er det anslått at teknologien kan sørge for mellom fem og ti prosent lavere drivstofforbruk i midt-svenske klimatiske forhold. Da snakker vi i perioden fra vår til høst. Om vinteren er det ikke nok sollys.

Dette må vi kunne anta har overføringsverdi også til deler av Norge.

Samtidig beregnes det at effekten vil kunne være dobbelt så god i solrike Sør-Spania, der man har 80 prosent flere timer med sollys gjennom året.

Prosjektet er støttet økonomisk av svenske myndigheters innovasjonsselskap Vinnova.


Artikkel fra www.yrkesbil.no
URL: