bilde

Program skal forutse bussforsinkelser ett år før de inntreffer

Kollektivselskapet Kolumbus har sammen med it-selskapet Computas utviklet en «tidsmaskin» som kan predikere forsinkelser og eksakt posisjon på selskapets 450 busser opptil et år frem i tid.

Stavanger-baserte Kolumbus, som eies av Rogaland fylkeskommune og betegner seg selv som en mobilitetsleverandør, har gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs.

Sammen med eksperter på skyløsninger og maskinlæring fra selskapet Computas, har de utviklet prototypen til en «tidsmaskin», opplyser selskapene i en pressemelding.

Løsningen er bygget på Google Cloud Platform og har allerede fått en del oppmerksomhet. Blant annet blir den beskrevet i en artikkel som nylig ble publisert på Googles internasjonale sider

Bredere system
Direktør for privat sektor i Computas, Rune Hagbartsen, er ikke overrasket over oppmerksomheten.

– Med denne «tidsmaskinen» presenterer vi det ypperste av hva som er mulig å få til med moderne teknologi, i godt samarbeid med en visjonær kunde. «Tidsmaskinen» er et eksempel på hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes for å gi oss en bedre og enklere hverdag. Ingen synes det er gøy når bussen er forsinket eller i verste fall uteblir, og det koster dessuten samfunnet en hel del, sier han.

Målet med løsningen har vært å bygge et bredere og mer allsidig prognosesystem enn det Kolumbus allerede har i form av de korttidsprognosene som kommer ut av sanntidssystemet.

«Tidsmaskinen» skal kunne se lengre frem i tid, integrere flere eksterne datakilder, som vær og hellig- og feriedager, og generelt «lære» fra alle innsamlede kjøredata. Det stilles høye sanntidskrav. Tidsmaskinen skal generere fortløpende prognoser, slik at trafikkbilde kan visualiseres i en kartløsning og avspilles som en film.

Kollektivtrafikk i endring
Audun M. Solheim, strategi- og utviklingssjef i Kolumbus, er tydelig på at de ser store endringer i kollektivtrafikken i årene som kommer – når det gjelder ny teknologi, adferd og miljø- og klimakrav. Målet er nullvekst i personbiltrafikken.

– Vi ønsker å være proaktive og styrke kollektivtransporten ved å tilby kunder den beste mulige opplevelsen i form av hurtig og smidig transport med minimale forsinkelser. Vi må innovere steg for steg – og gi kundene mer enn de forventer. Tidsmaskinen Computas har utviklet, er en viktig brikke i dette arbeidet, sier han.