bilde

Rapport: Flere utenlandske enn norske turbusser

Etter å ha avdekket at det var flere utenlandske enn norske busser på norske veier i fjor sommer, vil NHO Transport gjenta fjorårets aksjon og kartlegge omfanget av utenlandske turbilers virksomhet i Norge denne sommeren.

Bare siden midten av mai 2019 er det kommet inn over 2600 registreringer med en stor overvekt fra spesielt Litauen (900 registrerte busser), men også Polen og Estland (500 registrerte busser hver).

Ifølge bransjeorganisasjonen finnes det i dag ingen offisielle data om utenlandske turbilers virksomhet i Norge, bortsett fra den oversikten de sel skaffet seg i fjor.

De mener det derfor er vanskelig å iverksette effektive tiltak for å skape mer likeverdige konkurranseforhold mellom norske og utenlandske aktører.

Ber om hjelp
Derfor ber NHO Transport nå deg om hjelp til å skaffe oversikt over omfanget, ved at du laster ned en app på mobilen og skriver inn registreringsnummeret på de utenlandske turbilene du ser.

– Vi håper flest mulig bidrar med registreringer også i år sier næringspolitisk rådgiver i NHO Transport, Torstein Jystad.

– Dette vil gi et best mulig faktagrunnlag som gjenspeiler omfanget utenlandske turbusser i Norge, og vi vil derfor kunne dokumentere i tall de utfordringene bransjen står ovenfor, fortsetter han.

– Dokumenterer systematisk kabotasje
2018 var det første året NHO Transport utførte en telleaksjon av utenlandske turbusser. 

Registreringen visete 1.764 ulike busser, noe som var flere enn det var norske busser på veiene. De fleste utenlandske bussene kom i 2018 fra Polen og Litauen, hvor noen ble registrert helt opp til 18 ulike anledninger.

– Det er derfor godt dokumentert at det foregår systematisk kabotasje i turbussektoren, fastslår Jystad.

Etter fjorårets telleaksjon fikk NHO Transport utarbeidet en rapport som bekrefter inntrykket av at mange etablerer seg i Norge om sommeren for å dekke «incoming-markedet».

---------------------------------------------------------

Rapporten, som kan leses i sin helhet her (PDF), viste blant annet følgende funn:

  • Det var flere utenlandske enn norske turbusser på veien under sommersesongen 2018.
  • De utenlandske bussene tilbyr lange turer til langt lavere priser enn de norske, noe som gjør at de norske er helt ekskludert fra lange rundturer. På kortere turer, sightseeing-turer i byer eller fra cruisehavner, er de norske mer konkurransedyktige, fordi de ikke behøver å betale kost og losji til sine ansatte.
  • Arbeidstilsynets kontroller i 2018 viste at 74 prosent av utenlandske sjåfører ikke fikk betalt lønn i henhold til norsk tariffavtale. Det er en forverring fra de to foregående sesongene, da andelen brudd på lønn var 53 prosent.
  • Arbeidstilsynets undersøkelser viser også at norske bestillere ikke følger lovverket, ved at de unnlater å opplyse om at allmenngjøringsloven skal følges (69 %) og heller ikke påser at dette følges opp (78 %).
  • Utenlandske turoperatører betaler ikke merverdiavgift, slik de er pålagt etter norsk lov. Kostandstapet her er estimert til minst 100 millioner norske kroner.
  • Både norske kjøpere av utenlandske busstjenester og de utenlandske tilbyderne later til åvære i villrede om lovverket. Resultatet er lovbrudd, tap av inntekter til statskassen og konkurransevridning som følge av feilprising av tjenestene.