- Skal fjerne flaskehalser for tømmertransporten
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Skal fjerne flaskehalser for tømmertransporten
Regjeringen bevilger 25 millioner kroner til å utbedre fylkesveier med mye tømmertransport. Ved å øke lasten på tømmerbilene kan tallet på biler bli redusert med en firedel.

alt

– Flaskehalser, for eksempel i form av bruer som ikke tåler de tyngste tømmervogntogene, gjør transport av tømmer langs smale veier i Norge tungvint. Utbedring av flaskehalsene vil styrke konkurransekraften i skog- og trenæringen gjennom lavere transportkostnader, gi færre lastebiler på veiene og bedre miljø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Transport av tømmer utgjør en stor del av råvarekostnadene til industrien. Reduserte transportkostnader kan gi gevinster både for skogeiere og industri. 

Forsterker bruer
Store deler av veinettet er nå åpnet for tømmervogntog på 60 tonn. Ved å øke lasten på tømmerbilene kan tallet på biler reduseres med en firedel, ifølge statsråden. 

– Dette vil gi reduserte klimagassutslipp og redusert energiforbruk. Likevel fører noen få flaskehalser som ikke tåler 60 tonn til at tømmernæringen enkelte steder må kjøre med lettere last. Derfor fordeler vi nå 25 millioner kroner i tilskudd til fylkeskommunene for å utbedre flaskehalser på fylkesveinettet, sier Dale.

Det er lagt opp til å finansiere forsterkning av mindre bruer slik at disse tåler 60 tonn totalvekt. Pengene blir fordelt etter forslag fra Statens vegvesen som har fått innspill fra skognæringa.

Tre av bruene som skal bli forsterket, Steinsbrua i Østfold, Skaue bru i Vest-Agder og Resa bru i Trøndelag, er blant de største flaskehalsene for tømmertransporten.

Rekord
Norges skogeierforbund anslår at utbedringene vil kunne gi årlige innsparinger for tømmertransporten på om lag fire millioner kroner. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det ble solgt 10.95 millioner kubikkmeter tømmer til industrien i 2018 – det høyeste tallet som noen gang er registrert i Norge.

I perioden 2014 til 2018 er det bevilget rundt 760 millioner kroner til infrastrukturtiltak i skogbruket.

Av dette er rundt 525 millioner kroner til skogsveier og 235 millioner kroner til tømmerkaier. Strategisk plasserte tømmerkaier er viktig for å få transportert tømmer fra skogen og fram til foredlingsindustrien.

Tabellen nedenfor viser fordelingen for 2019:

Brunavn

Fylke

Kostnadsoverslag (mill. kr)

Fv 21 Steinsbrua

Østfold

5,7

Fv 700 Resa bru

Trøndelag

2,5

Fv 813 Vesterli bru

Nordland

2,0

Fv 152 Sagstu bru

Aust-Agder

5,1

Fv 406 Fidje bru

Aust-Agder

4,2

Fv 455 Homme bru

Vest-Agder

1,4

Fv 455 Skaue bru

Vest-Agder

0,2

Fv 237 Løkenkvern bru

Hedmark

0,9

Fv 817 Folda bru

Trøndelag

3,0 (til delfinansiering)


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1997 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 241 LASTEBILER TIL SALGS