STERKERE SAMMEN: Daglig leder for Lierfoss Transportsentral AS, Trond Lysaker og Margrethe Ollendorff Lien, konsernleder i Feiringkonsernet.

Feiring-konsernet kjøper transportselskap

På grunn av økt behov for egen transportkapasitet har Feiring AS kjøpt opp Lierfoss Transportsentral AS. 

– Vi ser at stadig flere oppdragsgivere forventer at vi også har noe egen kapasitet i transportleddet. Innlemmelsen av Lierfoss Transportsentral gir Feiring større fleksibilitet og gjør oss bedre rustet til å møte denne etterspørselen. Vi er veldig fornøyde med å ha fått Trond og Lierfoss med på laget, sier Margrethe Ollendorff Lien, konsernleder i Feiring.

Mer komplisert massehåndtering, spesielt i form av økende krav til miljørapportering og fokus på kvalitet og bærekraft, er den største grunnen til at konsernet ser behov for å også ha egen transportaktivitet, opplyser selskapet i en pressemelding. 

Godt samarbeid

Daglig leder for Lierfoss Transportsentral AS, Trond Lysaker, blir sittende i sin stilling og har fått kontorplass på Lørenskog sammen resten av Feiring-gjengen. 

Transportselskapet inngår nå som en del av Feiringkonsernet. 

- Feiring er en solid aktør i bransjen som har de beste forutsetningene for å kunne tilby kundene en totalpakke innen transport og massehåndtering. Vi har hatt et godt samarbeid i flere år allerede og jeg føler meg trygg på videre fremdrift under Feiringkonsernet, sier Lysaker

Opprettholder styrken 

YrkesBil har stilt Margrethe Ollendorff Lien følgende spørsmål:

– Hva slags kapasitet får Feiring AS ved dette oppkjøpet, mer konkret: Antall ansatte og lastebiler/transportkapasitet?

–  To ansatte. Det vi kjøper er først og fremst en veldig dyktig transportleder, med en stor portefølje med fornøyde kunder. Trond har bransjekunnskap og et stort nettverk av selvstendige lastebileiere som kjører for Lierfoss transportsentral ut i fra behov. Vi har per nå fem antall lastebiler, men med dette oppkjøpet rigger vi oss for framtiden, svarer Ollendorff Lien.

Til tross for oppkjøpet, kommer fortsatt eksterne transportører og entreprenører til å utgjøre hovedvekten av selskapets kunder. 

– Samarbeid med dyktige transportfirmaer med større kapasitet er en vital del av driften vår, men vi opplever i større grad at små og mellomstore entreprenører ønsker å forholde seg til kun en aktør, både for transport og massehåndtering. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå kan tilby varer helt fram, forteller Ollendorff Lien. 

Powered by Labrador CMS