- 27 sjåfører og ett transportselskap anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
27 sjåfører og ett transportselskap anmeldt for brudd på kjøre- og hviletid
En yrkessjåfør er dømt til fengsel, i tillegg er 26 andre sjåfører, samt Tonerud Transport AS som de kjører for, anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsreglene og flere andre forhold. Selskapet erkjenner deler av forholdene.

alt

Det er Statens vegvesen som i en pressemelding torsdag opplyser om fengselsdommen mot en yrkessjåfør i Østfold, og politianmeldelsen av Enebakk-bedriften Tonerud Transport AS og ytterligere 26 av selskapets sjåfører.

De anmeldte forholdene ble avdekket under en bedriftskontroll gjennomført av Statens vegvesen i 2017. Kontrollen avdekket blant annet det veivesenet omtaler som «194 grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene» (se alle veivesenets funn i egen faktaboks).

– Dette er en svært alvorlig sak. Jeg er glad for at de fleste anmeldelsene så langt har ført til straffereaksjon hos politiet. Systematisk juks som dette må slås ned på. Reglene er til for å unngå konkurransevridning, for å unngå utnyttelse av arbeidskraft og – ikke minst – for å ivareta trafikksikkerheten, sier kontorsjef for Statens vegvesens utekontroll i Østfold, Øyvind Grotterød.

YrkesBil har vært i kontakt med eier av Tonerud Transport AS, Ulf Tonerud, for en kommentar til veivesenets opplysninger. Han henviser til selskapets advokat, Skjalg R. Halvorsen i advokatfirmaet Vectio. Les advokatens kommentarer lenger ned i artikkelen.

Dokumentforfalskning
Av de 27 anmeldte sjåførene har over 20 fått forelegg så langt. Det mest alvorlige tilfellet førte til en fengselsdom på 60 dager, hvorav 30 av disse ble gjort ubetinget.

– Det gjaldt en sjåfør som blant annet hadde brukt en annen manns sjåførkort ute på oppdrag, mens hans eget kort sto i hvil. Mannen ble dømt for dokumentforfalskning. Han innrømmet forholdet i retten, sier Grotterød.

Dommen mot sjåføren falt i begynnelsen av november. Fem andre sjåfører i samme bedrift er anmeldt for samme overtredelser. Disse sakene er foreløpig ikke ført for retten.

– Flere av de nesten 200 forholdene som sjåførene og bedriften er anmeldt for dreier seg om dokumentforfalskning. Tonerud Transport AS er også anmeldt for manglende innlevering av dokumentasjon, kjøring foretatt uten kort og for manglende kontroll av egne sjåfører, sier Grotterød.

– Vanskelig å oppdage
Veivesenet opplyser at deres kontrollører ikke fikk den dokumentasjonen de etterspurte under bedriftskontrollen. Politiet ble kontaktet og gjennomførte en ransakelse i bedriftslokalene. Under denne ble det funnet mer dokumentasjon som underbygde sakene mot både sjåførene og firmaet, ifølge veivesenet.

– Det tok lang tid og store ressurser å få oversikt over alt materialet. Dette er også poengtert i dommen mot sjåføren som fikk fengselsstraff. Der står det at det er skjerpende at lovbruddene er vanskelige å oppdage og at det kreves inngående kontroller av Statens vegvesen for å avdekke forholdene, sier Grotterød.

Tonerud Transport AS er kontrollert for en tremåneders-periode våren og sommeren 2017. I pressemeldingen opplyser Statens vegvesen at samme firma har blitt kontrollert tidligere, og at det også da ble avdekket lignende brudd.

Erkjenner manglende kontroll
Advokat Skjalg R. Halvorsen som representerer Tonerud Transport AS kommer med følgende kommentar til YrkesBil, på vegne av transportselskapet:

«Tonerud Transport AS setter sin lit til at politiets etterforskning av denne saken vil avdekke at forholdene som omtalt i pressemeldingen ikke er så alvorlige som Statens vegvesen gir uttrykk for.

Kontrollen av selskapet kom på et tidspunkt da flere av bedriftens administrasjonspersonell med ansvar for kjøre- og hviletid var sykmeldt, samtidig som bedriften påtok seg mange oppdrag.

Som følge av disse uheldige omstendighetene erkjenner Tonerud Transport AS at bedriften ikke i tilstrekkelig grad har klart følge opp og kontrollere kjøre- og hviletiden til de ansatte i kontrollperioden.

Tonerud Transport AS bemerker til slutt at bedriften er frifunnet for det Statens vegvesen angivelig mener er tidligere avdekket brudd på kjøre- og hviletid».

-----------------------------------------------

Statens vegvesens kontroll avdekket følgende overtredelser gjort av førere eller firmaet:

• Førere anmeldt for 194 grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene. 

• 6 førere er anmeldt for dokumentforfalskning.

• For 13 kjøretøy manglet det 87104 km for de diagramskivene som var innlevert. Disse skivene registrerer hvor lenge sjåførene kjører og hvor lenge de hviler.

• Det manglet diagramskiver i perioden, noe som gjør at det ikke er mulig å kontrollere hvor mye som er kjørt.

• Det manglet diagramskiver på flere av førerne, Statens vegvesen hadde av dermed ingen mulighet til å kontrollere om bestemmelsene for disse førerne var fulgt.

• For 6 førere var det mangler ved de innsendte digitale data.

• For 295 dager var det kjørt kjøretøy uten å bruke sjåførkort eller i OUT – denne funksjonen krever at bedriften kan dokumentere at kjøringen var unntatt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Denne kjøringen er ikke dokumentert.

• Det manglet timelister for 21 førere.

• Foretaket har ikke oppbevart diagramskivene i kronologisk orden i minst et år.

• Foretaket har ikke hver måned sikret at alle data knyttet til transportenheten har blitt lastet ned.

• Foretaket har ikke foretatt regelmessige kontroller for å sikre at bestemmelsene blir fulgt.

---------------------------------------------------------------

Fakta om Statens vegvesens foretakskontroller:

• Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller for å sjekke at transportbedrifter følger kjøre- og hviletidsreglene. 

• Alle arbeidsgivere som har kjøretøy med digital fartsskriver er forpliktet til å laste ned opplysninger fra sjåførkort og fartsskrivere jevnlig. Disse dataene skal lagres på en sikker måte i ett år etter at de er registrert.

• Når Statens vegvesen krever det, skal en bedrift som blir underlagt foretakskontroll framvise data fra digital fartsskriver eller diagramskiver som viser sjåførenes kjøre- og hviletid. Foretaket må også dokumentere at de har foretatt regelmessige kontroller av sine sjåfører og dokumentere dersom avvik og overtredelser har funnet sted. Foretaket skal også framvise en oversikt over den registrerte arbeidstiden for arbeidstakerne.

• Kontrollørene sammenstiller og analyserer materialet for å få oversikt over om reglene følges.

• Bedriften blir anmeldt dersom kontrollen avdekker at foretaket ikke har fulgt bestemmelsene om oppbevaring og innlevering av dokumentasjon eller at foretakets sjåfører har overtredelser av et visst omfang av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

• Dersom det oppdages meget grove overtredelser eller forsøk på manipulasjon eller dokumentforfalskning, blir også sjåføren anmeldt.

• I 2018 ble over 250.000 sjåførdøgn kontrollert av Statens vegvesens foretakskontrollører.


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2551 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 297 LASTEBILER TIL SALGS