- Undersøkelse: 3 av 10 NLF-bedrifter sliter allerede
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Undersøkelse: 3 av 10 NLF-bedrifter sliter allerede
Det er Norges Lastebileier-Forbund (NLF) som har gjennomført en spørreundersøkelse blant over 700 medlemmer om hvordan korona-krisen påvirker deres bedrift.

alt

I sammenheng med koronakrisen gjennomfører NLF nå ukentlige undersøkelser for å kartlegge status i medlemsmassen.

Det er neppe overraskende, men funnene fra den innledende undersøkelsen viser altså at en stor andel av bedriftene allerede opplever nedgang i oppdrag og kanselleringer.

– I en situasjon som dette er det avgjørende å ha et overordnet situasjonsbilde av transportnæringens utfordringer. Vi ønsker derfor med dette å kartlegge ikke bare nåværende status, men også utviklingen etter hvert som koronakrisen utarter seg, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Over 700 bedrifter har svart på NLFs undersøkelse, som tar for seg en rekke forhold knyttet til den pågående krisen som følge av spredning av koronaviruset (covid-19).

Hovedfunnene er som følger:

  • Allerede nå merker 3 av 10 bedrifter lavere etterspørsel eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronaviruset.
  • Et tilsvarende antall bedrifter har kunder som melder om forsinkelser eller kanselleringer av oppdrag som følge av koronaviruset.
  • En av ti bedrifter har ansatte som enten er sykemeldt eller satt i karantene.

NLF understreker at funnene kun er gjeldende for tidspunktet undersøkelsen er utført, og at de vil endre seg etter hvert som resultatene fra nye undersøkelser kommer inn.

En stor andel av bedriftene melder også at de utfører såkalt samfunnskritiske oppdrag. Dette kan for eksempel være frakt av mat, medisiner, drivstoff, gass, kjemikalier, dyrefôr og levende dyr, eller utførelse av tjenester som brøyting og vinterdrift, vegvedlikehold, miljø- og renovasjonstjenester.

– Alle disse oppgavene er viktige brikker i puslespillet som holder samfunnet i gang. Fjernes en brikke, kan hele eller deler av systemet kollapse. Derfor er det viktig at myndighetene hele tiden har blikket rettet mot transportnæringen og sørger for at både store og små bedrifter har det de trenger for å holde hjulene i gang, sier Mo.

Han oppfordrer alle medlemsbedrifter til å svare på undersøkelsene som nå vil bli sendt ut ukentlig.

NLF melder for øvrig at de har fått gjennomslag for mye av det de etterlyste i en tiltakspakke fra regjeringen overfor transportnæringen. Her gjengir vi direkte de tiltakene gjennomføres nå:

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende, herunder mange enbilseiere, vil få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Bedre ytelser for permitterte
Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene. For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Redusert arbeidsgiverperiode ved sykepenger
Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Utsettelse av innbetaling av MVA og forskuddsskatt
Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020 utsettes. Det samme gjør innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.

Kommer flere tiltakspakker
NLF opplyser at de er i fortløpende dialog med myndighetene for å sørge for at kommende tiltak også er i tråd med forslagene i NLFs innspill. Det vurderes også ytterligere forslag til tiltak fra NLF etter hvert som situasjonen utvikler seg.


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2058 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 232 LASTEBILER TIL SALGS