- Koronamillioner til økt vedlikehold av vei
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Byggleder Morten Charles Hoff, Statens vegvesen, og anleggsleder Torfinn Dahl i Peab leder arbeidet med å skifte ut det støyende og utslitte betongdekket på E6. (Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen)
Koronamillioner til økt vedlikehold av vei
Nå starter arbeidet med å skifte ut resten av det utslitte og støyende betongdekket på E6 nord for Gardermoen. Statens vegvesen og PEAB stenger vegarbeidsområdet på E6 fra fredag kveld til tidlig mandag morgen.

alt

Fra fredag kveld kl. 20:00 til mandag morgen kl. 05:00 skal entreprenøren gjøre europaveien klar til nytt kjøremønster med to midlertidige rundkjøringer på den 3,5 kilometer lange strekningen Hauerseter-Mogreina.

  • Det betyr at E6 blir stengt i begge retninger fra Jessheim nord til Mogreina med omkjøring via fv. 454 denne helga.
  • Fra mandag morgen og fram til arbeidet med å bygge ny vei er ferdig i oktober, vil E6-trafikken gå i sørgående felt fra Hauerseter til Mogreina. Fartsgrensa blir skiltet ned til 50 kilometer i timen med trafikk i begge retninger. Av hensyn til trafikksikkerheten blir det satt opp midtrekkverk.

Bygger ny veg
Entreprenøren skal fjerne betongdekket, bygge opp ny veikropp, legge asfalt og merke vegen.

– Vi beklager ulempene dette vil ha for trafikken på E6, men gleder oss til E6-trafikken vil gå i nordgående retning på ny asfalt uten den støyende dunkingen fra betongdekket, sier byggeleder Morten Charles Jensen i Statens vegvesen.

31 år gammelt
Betongdekket i nordgående kjøreretning på E6 mellom Jessheim nord og Mogreina stammer fra 1989 da det ble bygget ny E6 på strekningen. I løpet av de siste ti årene har betongdekket sprukket opp vesentlig.

Arbeidene med å skifte ut betongdekket mellom Jessheim nord og Mogreina startet i mai 2019.

– Entreprenøren har gjort en god jobb med å bygge ny vei fra Jessheim nord til og med Hauerseterkrysset, sier Jensen.

Slik rulles korona-millionene ut
Statens vegvesen ruller nå 600 korona-millioner ut i den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet. Pengene fordeles med 100 millioner til ekstra asfalt og 500 til andre viktige vedlikeholdsprosjekter.

– Nå skaper vi økt aktivitet samtidig som vi reduserer etterslepet på vedlikeholdet på veiene våre, sier Bjørn Laksforsmo, direktør i Statens vegvesen Drift og vedlikehold.

– Satsingen kommer på økt vedlikehold på veinettet. Vi har valgt prosjekter der vi kan komme raskt i gang. Dette er oppdrag som passer godt for små og mellomstore bedrifter. Fordelingen av oppgaver speiler vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet.

Til hele landet
«Krisepakke 3», som Stortinget vedtok tirsdag, gir 600 millioner kroner ekstra til veiformål.

Det blir 100 millioner til mer asfalt på vegene og 500 millioner til andre vedlikeholds- og trafikksikkerhetstiltak. I dette ligger:

  • utbedringer av bruer, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
  • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
  • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler

Pengene kommer hele landet til gode. Slik er Vegvesenets geografiske fordeling (tildeling i millioner kroner):

  • Øst: 187
  • Sør: 78
  • Vest: 130
  • Midt: 73
  • Nord: 132

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Laksforsmo.

Vegvesenet er klare med flere prosjekter og tiltak.

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen. En del av prosjektene går på punktvise utbedringer som øker trafikksikkerheten, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Det er et omfattende arbeid som skal gjøres når betongdekket skal skiftes ut og erstattes med ny vei med asfaltdekke. (Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen)

pic

logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1322 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 186 LASTEBILER TIL SALGS