- Havarikommisjonen bekymret over sikkerhetsnivået
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Havarikommisjonen bekymret over sikkerhetsnivået
I en omfattende temarapport om alvorlige ulykker med vogntog slår Havarikommisjonen alarm om sikkerhetsnivået for veitransporten i Norge.

alt

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har i lengre tid jobbet med en stor temaundersøkelse knyttet til rammevilkårene for bestilling av godstransport på vei.

Nå er rapporten ferdigstilt, og det er ikke spesielt oppløftende lesing for alle som er opptatt av sikkerheten på norske veier.

Bekymringsmelding
Havarikommisjonen fører ikke et spesielt tabloid språk, så når de i sin nøkterne oppsummering skriver at «SHT ser med bekymring på at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene, og at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket», da har nok vi andre også all grunn til å være bekymret.

På bakgrunn av funnene i temaundersøkelsen mener SHT at sikkerhetsnivået i veitransportnæringen bør kunne økes ytterligere gjennom innføring av trafikksikkerhetstiltak knyttet til regelverk, tilsyn og sikkerhetskrav, samt iverksetting av relevante bransjetiltak.

«Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen om iverksetting og koordinering av økt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot godstransport på vei», konkluderes det.

Fokus på transportbestiller
Temaundersøkelsen tar utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som involverte vogntog og som ble varslet til SHT vinteren 2019.

I disse fire veitrafikkulykkene ble andre trafikanter enn vogntogførerne påført personskade, én av disse med fatalt utfall.

Det er spesielt transportbestillernes rolle SHT har vektlagt i undersøkelsen.

Kommisjonen har gjennomført undersøkelser av transportoppdragene som de respektive vogntogene hadde gjennomført eller utførte på ulykkestidspunktet, og kartlagt de ulike aktørene som var involvert i transportoppdragene.

Formålet med temaundersøkelsen har vært å kartlegge og vurdere transportbestillernes holdninger til trafikksikkerhet i tilknytning til leverandørvalg, kontraktutarbeidelse, transportbestilling og leverandøroppfølging.

På den måten har SHT undersøkt de rammevilkårene som de involverte transportbestillerne selv har utformet og påvirket gjennom transportbestillingsprosessen.

De har også undersøkt overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på vei, herunder næringsstruktur, politiske, samfunnsmessige og faglige føringer, gjeldende lov- og regelverk, tilsyn og håndheving, samt sikkerhetskrav til godstransport innenfor ulike transportsektorer i Norge.

Her kan du lese hele sikkerhetstilrådingen fra Havarikommisjonen:

«Sikkerhetstilråding VEI nr. 2020/02T

Havarikommisjonen har med utgangspunkt i fire alvorlige veitrafikkulykker som inntraff vinteren 2019 kartlagt aktørene som har vært involvert i bestillingen og utførelsen av transportoppdragene til de involverte vogntogene. Temaundersøkelsen har særlig vektlagt transportbestillernes holdninger og aktiviteter rettet mot trafikksikkerhet. Videre har overordnede rammevilkår for bestilling av godstransport på vei blitt undersøkt. Funn i undersøkelsen viser et stort forbedringspotensial knyttet til ivaretakelse av trafikksikkerhet både ved transportbestilling og gjennom overordnede rammevilkår. SHT ser på grunnlag av temaundersøkelsen et behov for at trafikksikkerhetsarbeidet i tilknytning til godstransport på vei blir vektlagt ytterligere av alle aktørene i transportkjeden.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at NHO Logistikk og Transport iverksetter og koordinerer et påvirkningsarbeid for økt trafikksikkerhet i tilknytning til godstransport på vei i Norge».

Last ned hele rapporten her (ekstern lenke).


logoPåmelding til nyhetsbrev:
toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
1330 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 186 LASTEBILER TIL SALGS