Lastebil på YrkesBil.no:
Brukte lastebiler - Lastebilnyheter
bilde

- Forsinkelsene ved lastebilregistrering snart hentet inn

I juli var det opptil 17 dagers ventetid for å få godkjent tunge kjøretøy. Nå melder veivesenet at de snart er tilbake til normal saksbehandlingstid på 2-4 dager.

– Blir ventetiden for lang på enkelte lokasjoner, utvider vi tilbudet til ettermiddag og eventuelt lørdager i en kortere periode, opplyser Arve Tjønn Rinde i en pressemelding mandag.

Han er avdelingsdirektør for Trafikant- og kjøretøy i Statens vegvesen Region vest, som har nasjonalt ansvar for ordningen med enkeltgodkjenning.

Meldingen kommer halvannen uke etter at YrkesBil.no kunne fortelle at det i sommer har vært store forsinkelser i forbindelse med enkeltgodkjenning og registrering av tunge kjøretøy, noe som har skapt mye frustrasjon i lastebilbransjen.

Skal være mer effektivt
Statens vegvesens nye ordning med sentralisert dokumentgodkjenning skal etter intensjonen gi økt likebehandling, større grad av forutsigbarhet og mer effektivitet i registreringsprosessen for tunge kjøretøy.

Ordningen, som går under navnet TS0, ble igangsatt som et pilotprosjekt som skulle vare fra januar til mars 2016, men veivesenet valgte å fortsette forsøket over en periode på over ett år, før det ble besluttet å innføre ordningen permanent gjennom 2017 og 2018.

Men det var først i løpet av våren 2019 at alle trafikkstasjoner og bransjeaktører var innlemmet i systemet, og det var da problemene begynte å melde seg.

Veivesenet har selv satt fristen for dokumentbehandlingen til to dager, men denne har de vært langt unna å overholde i sommer – med opptil 17 dagers behandlingstid.

– Sett med bransjeøyne må vi si at situasjonen nå er kritisk, uttalte fagsjef forhandler- og verksteddrift i Norges Bilbransjeforbund (NBF), Knut Martin Breivik, til YrkesBil.

Bransjen har tilpasset seg
Olav Lindvik som er operativleder og koordinator for den nye sentraliserte ordningen for dokumentgodkjenning i veivesenet, sier at bransjen har tilpasset seg den nye ordninga på en god måte.

– Den første saken er gjerne den som er mest tidkrevende, ettersom man må forholde seg til en ny digital innsendingsløsning. Når man har nødvendige tilganger på plass, er prosessen tilnærmet lik slik det har vært tidligere. Veivesenet har brukt mye tid på å informere om den nye ordninga til alle aktørene i bransjen og gi opplæring. Erfaringene så langt er positive, og vi ser at hele prosessen går raskere med den nye ordningen dersom søkeren har sendt inn rett dokumentasjon, sier Lindvik.

Statens vegvesen vil mandag 26. august holde et nytt møte med bransjen og orientere om status i ordningen.