bilde

Økende konkurranse får Nettbuss til å fusjonere

Nettbuss forbedret resultatene sine kraftig i 2014. Nå mener konsernet det er nødvendig å avvikle tre av sine regionselskaper og legge dem inn i Nettbuss AS.

2014 ble et godt år for rutebusselskapene i Nettbuss. De mer enn doblet sine samlede resultater, fra 31 millioner kroner i 2013 til 66 millioner kroner i fjor, viser en gjennomgang av tallene som YrkesBil har foretatt.

Den samlede resultatmarginen på 1,6 var også en bedring, men er imidlertid noe under bransjesnittet.

Fusjon
Nettbuss-konsernet har jevnlig omorganisert selskapsstrukturen sin. Nå skjer det igjen.

– Fra 1. januar 2016 avvikler Nettbuss selskapene Nettbuss Midt-Norge AS, Nettbuss Sør AS og Nettbuss Øst AS, og fusjonerer disse selskapene inn i Nettbuss AS. Årsaken til dette er en stadig økende konkurranse i anbudsmarkedet, og behov for å effektivisere de administrative funksjonene i selskapet, opplyser kommunikasjonssjef Dag Bones til YrkesBil.

Resultatforbedrende program
Årsaken til et bedret økonomisk resultat for Nettbusskonsernet i 2014 er i hovedsak at det ble igangsatt et resultatforbedrende program i 2013, ifølge Bones.

– Det har ført til bedre økonomisk resultat for konsernet. I tillegg har det vært store omstillinger i ekspressbussvirksomheten,opplyser han.