bilde
img img img img
4 bilder i galleri

Vil stoppe fyllekjørere på norske fergekaier med alkobom

I Sverige har alkobom på fergekaier vært testet lenge allerede. Nå er systemet også demonstrert i Norge for første gang.

Politidirektoratet, samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet var alle tilstede med representanter i Oslo Havn onsdag formiddag for å se, lytte og lære om alkobom på fergekaien.

Som et nytt og effektivt middel for å intensivere promillekontroll av bilførere og gi sikrere trafikk har alkobommer i flere år blitt testet ut i svenske fergehavner (se hvordan det virker i en video nederst i artikkelen). Bildet øverst i artikkelen viser alkobommene i havnen i Stockholm.

Vil ha i Norge
Organisasjonen MA – rusfri trafikk og livsstil har lenge kjempet for at alkobommer skal tas i bruk også i Norge. I samarbeid med sin svenske søsterorganisasjon MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund), som har utviklet systemet og bragt saken helt frem til et lovvedtak i den svenske Riksdagen, demonstrerte de systemet for myndigheter og presse i Oslo.

– Det er på tide at arbeidet med å prøve ut alkobom settes i verk her i landet også. Alkobommer er et nytt, nødvendig tiltak på veien for å redusere trafikkulykkene ytterligere. Vi ser frem til et godt samarbeid med myndighetene og andre interessenter, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA.

Alkobommene kan plasseres på steder med stor trafikk, for eksempel grenseoverganger, fergehavner eller som mobile enheter politiet kan bruke ute på kontroll. Hensikten er at et stort antall bilførere kan kontrolleres raskt: Man kjører frem til en bom, blåser hurtig inn i en traktformet sonde, på et øyeblikk er det gjort en automatisk analyse som gjør at bommen enten slipper bilisten ut eller forhindrer ham i å kjøre videre ut på veien til fare for både seg selv og andre. 

Hvis sjåføren har ulovlig høy promille sender operatøren som overvåker bommene en melding til politiet, tollvesenet eller en annen myndighet på fergestedet, slik at den mistenkte blir tatt til side for videre testing og saksgang. 

Effektivt
Testperiodene i Sverige har vist at systemet er effektivt og ikke har skapt køer.

– Kontrollen gjennomføres i løpet av sekunder. Det er viktig at alkobommene ikke forstyrrer logistikken og flyten man er avhengig av på fergekaien, og det har vi erfart at de ikke gjør, sier prosjektleder for alkobommene i Sverige, Tomas Jonsson, til YrkesBil.

Sammen med trafikksikkerhetssjef Lars-Olov Sjöström i MHF presenterte han de svenske erfaringene med alkobommer, som først ble testet ut i Gøteborg og nå er i drift i Stockholms frihavn. Erfaringene er gode etter prøveperioder først i Gøteborg og nå i Stockholm har kommet i en rapport som anbefaler videre bruk av automatisk promillekontroll.

Alkobommene overvåkes og styres fra en trafikkovervåkingsstasjon som gjerne kan ligge et annet sted i landet. i Sverige er denne sentralen plassert i Tibro. I Oslo hadde MHF med seg en spesialinnredet bil som også kunne utfylle denne dunksjonen, der en fergeankomst i Stockholm ble observert direkte.

Flere utfordringer
Jan Guttormsen i Politidirektoratet mener alkobommer kan være aktuelt for Norge, men ser også flere utfordringer før det kan komme på plass: 

– Lovverket må det gjøres endringer i. Alkobom er et tvangsmiddel, fordi man stanser folk som kjører på et sted åpent for allminnelig ferdsel. Da må man ha en hjemmel til å kunne gjøre det. I dag er det politiet som har anledning til det, og ikke en slik teknisk "duppeditt", sier Guttormsen til YrkesBil.

Videre påpeker han at det må avgjøres hvem som skal ta opp bevisene. I dag er dette politiets oppgave.

– Dette er jo ikke et bevisinstrument. Det er bare en indikasjon, og det må tas prøver og bevisopptak i etterkant. Om det skal være politiet som skal gjøre bevisopptak dersom slike apparater tas i bruk er noe Riksadvokaten må ta stilling til, forklarer Guttormsen, som også mener Datatilsynet trolig vil ha en mening om personvernet. I Sverige blir alle kjøretøy som passerer bommene filmet.

Han understreker at det ikke er opp til politiet å avgjøre om alkobommer skal tas i bruk i Norge, og kaster ballen videre til blant annet samferdselsdepartementet.

– Teknisk sett er vi ikke i tvil om at dette fungerer veldig bra, det har vi sett fra testingen i Sverige. Men det er som sagt en del andre ting som må avklares før eventuell bruk i Norge, sier Guttormsen. 

260 tatt på et år
I første omgang var det tungtransporten som ble ledet gjennom bommene i Sverige. Etter hvert gjaldt det alle.

Mange sjåfører har blitt stoppet i løpet av testene som er gjort i Göteborg og Stockholm.

– I Stockholm er over 50.000 førere testet i løpet av ett år, og 260 er tatt med promille, forteller Jonsson.

Alle som reiser med fergene til Stockholm fra Russland, Estland og Latvia får skriftlig informasjon om de automatiske promillekontrollene som venter dem når de kjører i land.

VIDEO: Denne svenske videoen viser hvordan alkobommer i havner kan fungere:


img img img img
4 bilder i galleri