bilde
img img img img img img
9 bilder i galleri

Elektrisk stemning

Her kjører samferdselsministeren batteridrevet elbuss i Tigerstaden for første gang.

I samarbeid med Siemens gjennomfører Volvo Norge denne uken en demonstrasjon med to Volvo elbusser i Oslo sentrum. Dette er batteridrevne busser, identiske med de som allerede går i faste ruter i Gøteborg, Stockholm og Hamburg.

YrkesBil.no var med da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) tirsdag formiddag fikk en prøvetur med de «lydløse» bussene gjennom hovedstadens gater.

Det er første gang de to sitter på med batteridrevet elbuss i Oslo, og politikertoppene ble ikke så rent lite begeistret.  

– Bussen gikk veldig stille. Hvis vi klarer å få fossilfrie busser i Oslo, som ikke bare bidrar til renere og sunnere byluft, men også til mindre støy, er det kjempeviktig i et folkehelseperspektiv. Elbuss er smart på flere måter, konkluderte Marianne Borgen etter prøveturen.

– Det er veldig spennende å få være med på ting som dette. Her handler det om å sikre mobilitet for byens innbyggere, samtidig som vi løser miljø- og klimautfordringene. I dag er det for ofte snakk om å ta bort mobilitetsalternativene til folk når man skal løse miljøproblemene, uttalte samferdselsminister Solvik-Olsen.

Store utslippskutt

Volvo og Siemens har, blant annet sammen med Bellona, utarbeidet en rapport som viser er at ni av ti bybussruter i Oslo kan gå på strøm uten at rutetilbudet må endres.

Elektrifisering vil i tillegg til klimaeffekten gi en besparelse på oppunder en milliard kroner over en tiårsperiode, hevdes det i rapporten.

I tillegg har miljøstiftelsen Zero gjort undersøkelser som viser at dersom halvparten av de 16.000 fossilbussene som finnes i Norge erstattes med busser som er helt eller delvis elektriske, kan CO2-utslippene kuttes med 300.000 tonn i året.

Samtidig er stadig flere leverandører klare til å levere utslippsfrie bussløsninger med både helelektriske batteribusser og ladbare hybrider.

I Kina er over 100.000 elbusser i drift, ifølge Zero. I Norge er det foreløpig kun to elbusser i drift. Disse går i Stavanger, hvor Kolumbus og Boreal har hatt elbuss i drift i et års tid. Dette utvides nå med ytterligere tre busser.

Svenn Åge Løkken, bussdirektør for Volvo i Norge, er klokkeklar på hva han og den svenske bussprodusenten mener:

– Volvo stoppet salg og markedsføring av gassbusser og lavgulvs diesel bybusser i 2013. Vi har tatt et klart valg og har en klar tro på at fremtiden er elektrisk. Hurtiglading på endestoppene er det beste konseptet, slik vi ser det. En bybussrute er 12-15 kilometer med reguleringstid i hver ende, så hvorfor ikke benytte den tiden til å lade bussen, sier Løkken.

LES OGSÅ: Helelektrisk i Paris

Fremtidsperspektiver
Solvik-Olsen mener det er viktig å vite hvilke teknologier som er tilgjengelig, og våge å ha perspektiver noen år frem i tid.

– Noen steder tror man at det fortsatt er nødvendig å ha skjøteledningen hengende i lufta for å kjøre elbuss. Men her ser vi at batteriteknologien nå er kommet så langt og lademulighetene er så gode, at om vi får sortert ut eierskap på infrastrukturen, så har vi gjort et kvantesprang, fortsatte ministeren.

Statsråden har også nylig fått en innføring i mulighetene som ligger i autonome (selvkjørende) bybusser, og latt seg begeistre.

– Det å se hvordan vi kan koble små og store busser opp mot innfartsreisende, sammen med jernbanen, og ta i bruk selvkjørende teknologi som gjør at rutetidene gjennom døgnet kan utvides og serve flere, fordi man har en lavere kostnadsbase, er også en del av hele historien her, påpeker han.

– Klarer vi å gjøre noe med kostnadsbasene her – ja, en elbuss koster litt mer i innkjøp i dag, men jeg tror ikke den gjør det om fem år, og så koster den vanvittig mye mindre å drifte – da kan vi levere et kollektivtilbud til landets innbyggere på en helt annen måte og i en helt annen dimensjon enn man tidligere har sett for seg, fortsetter Solvik-Olsen.

Oslo-ordføreren uttalte at hun tror de aller fleste bussene som skal frakte hennes barnebarn rundt i byen om ti år, vil være elektriske.

– Jeg tror at i tillegg til det vi holder på med innen biogass og biodiesel, vil også elbusser bli en del av fremtiden i Oslo. Det å få piloter på elbuss er et viktig mål for oss på veien mot fossilfrie busser i 2020, sier Borgen.

LES OGSÅ: Her er bussene selvkjørende

Demonstrerte ladingen
Lars Andresen, leder av divisjon mobility i Siemens Norge, demonstrerte for de fremmøtte hvordan konseptet med endestasjonslading fungerer. En midlertidig pantograf var satt opp midt på Youngstorget.

Når bussen kommer kjørende innunder pantografen, kommuniserer den med ladestasjonen via et trådløst nettverk, og gir et signal så snart den er plassert på riktig sted. Idet føreren drar på håndbrekket, går laderen automatisk ned på busstaket.

Da kontrolleres først jordingskretsen. Deretter settes ladingen i gang umiddelbart med 190 kilowatt. For en enkel sammenligning tilsvarer det cirka 100 panelovner på 1.500 watt. Siemens leverer også ladere på 300 kilowatt for enda raskere lading.

– Konseptet er basert på lading med høy effekt og korte ladetider, forklarer Andresen.

Når sjåføren tar av håndbrekket, avsluttes ladingen og pantografen går opp igjen. Ellers fortsetter den å lade til batteriene er fulladet.

– Fire-fem minutters lading gir en kjørestrekning på cirka ti kilometer med denne laderen. Det tilsvarer strøm for cirka fem kroner. Sammenlignet med dieselbussene som kjører rundt i byen, som vil bruke cirka fem liter diesel på ti kilometer, vil det koste femti kroner, illustrerte Andresen.

 – Dette er en løsning som markedet har gått sammen om som en standard for elektriske busser. Det vil si at bussleverandørene, og infrastrukturleverandørene, er enige om at dette er konseptet de vil satse på i Europa. Det gir et åpent marked med fri konkurranse, som vi er helt avhengige av for å få dette til å rulle, uttalte Andresen.


img img img img img img
9 bilder i galleri