bilde

Unibuss og Nobina får kjempekontrakter i Oslo

Kontraktene for busskjøring i hovedstaden er totalt verdt 309,5 millioner årlig. Selskapene har krav på seg om å fase inn elektriske busser så snart teknologien og driftssystem er tilstrekkelig utprøvd.

Ruters styre vedtok tirsdag 21. juni tildelingen av to viktige busskontrakter i Oslo. Unibuss, som eies av Oslo kommune gjennom Sporveien Oslo AS, er valgt som operatør av kontrakten for Oslo Indre by, mens Nobina er tildelt oppdraget for buss linje 25. Kampen sto mellom fire av landets største busselskaper: Unibuss, Norgesbuss, Nobina og Nettbuss.

Begge kontraktene har oppstart i 2017, og regnes som noen av de mest lukrative avtalene i Buss-Norge. Totalverdien er på inntil 1,5 milliarder kroner - eller 309,5 millioner kroner i året. 

– Ruter har med dette valgt en strategi som skal sikre en raskest mulig innfasing av elektriske, utslippsfrie busser i indre by, samtidig som vi skal sikre høy pålitelighet for våre kunder og kostnadseffektivitet, opplyser kommunikasjonssjef i Ruter, Gry Isberg, i en pressemelding tirsdag kveld.

Nye og brukte busser
Kontrakten for Oslo Indre By har ifølge Ruter en årlig verdi på vel 260 millioner kroner og er gitt for tre år med mulighet for to års forlengelse, og består av hovedlinjene 20, 21, 28 (fra 16.8.2015), 34, 37 og 54. I tillegg til natt- og morgenbusslinjer.

Linjene i Indre by står for cirka 40 prosent av antallet reiser med buss i Oslo, og cirka 30 prosent av bussreisene i hele Ruters område. Unibuss vil drifte samtlige linjer i kontrakten med en busspark bestående av til sammen 110 leddbusser, hvorav 75 av dem er fabrikknye.

– Vi er inne i sluttforhandlinger med tilbydere av busser nå. Hvilke bussmerker som blir valgt kommer til å bli avklart i løpet av de nærmeste ukene, da vi har ganske kort frist fra bestilling til bussene skal være i drift, sier kommunikasjonssjef i Unibuss, Ina Helen Østby (bildet), til YrkesBil.no tirsdag kveld. 

De øvrige 35 leddbussene vil få bygget om motorene slik at også disse får utslipp tilsvarende Euro 6 standard.

– For Ruter har det vært viktig i begge kontraktene at all kjøring vil foregå med fossilfritt brennstoff. De nye bussene gir også betydelig mindre støyforurensning og lave lokale utslipp, fortsetter Isberg.

Unibuss AS omsatte i 2014 for 1,5 milliarder kroner, med et driftsresultat på 26,5 millioner kroner.

Fossilfritt
Nobina-kontrakten for linje 25 har en verdi på 49,5 millioner kroner årlig, og er gitt for tre år med mulighet for tre års forlengelse.  Med dagens 18 busser er linje 25 en av Ruters mindre kontrakter med drøyt tre millioner reiser per år.

– Den nye kontrakten vil imidlertid ved oppstart også innlemme linje 22 som innebærer en frekvensstyring fra dagens tilbud, med en forbedret og mer robust ruteplan med ekstra innsats både i morgen- og ettermiddagsrushet, forklarer selskapet.

Linjen vil kjøres med 24 fabrikknye Euro 6 bybusser som alle kjører på 100 prosent fossilfritt drivstoff. 

Nobina Norge AS omsatte i 2015 for 864 millioner kroner, med et driftsresultat på minus 36 millioner kroner.

Det har foreløpig ikke lyktes YrkesBil.no å få en kommentar fra Nobinas direktør, Philipp Engedal.

Innfasing av elbusser
Ruter opplyser at de har valgt en strategi som skal sikre en raskest mulig innfasing av elektriske, utslippsfrie busser i indre by. 

– Samtidig skal vi sikre høy pålitelighet for våre kunder, og kostnadseffektivitet, forsikrer selskapet.

Kontraktene om busstjenester for indre by og linje 25 er derfor tilpasset til implementeringsplanen for el-busser i Oslo. Som kjent har selskapet en ambisjon om kun å kjøre på fornybar energi senest i 2020.

– Blant annet er kontraktenes varighet kortere enn normalt. Dette er for å kunne fase inn elektriske busser på disse linjene så snart teknologien og driftssystem er tilstrekkelig utprøvd. Overgangen til el-busser er et systemskifte, der kompetansebygging og utvikling av nye produkter og tjenester er nødvendig. Testing av elbusser vil pågå de neste årene for å sikre en nødvendig og verdifull erfaring, skriver kommunikasjonssjefen.

140 millioner reiser
Ruters reisetall viste at det ble gjennomført 341 millioner kollektivreiser i Oslo og Akershus i 2015 – en økning på hele 15 millioner sammenliknet med året før, eller tilsvarende 41.000 nye passasjerer hver eneste dag.

Og det er bussene i Ruter-regionen som fortsatt frakter flest passasjerer med over 140 millioner reiser i fjor.